Select Page

Ekskurzije

GIMNAZIJA

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu gimnazija. Šola ima pri njihovi ponudbi in organizaciji precej avtonomije, nekaj pa je prepuščeno tudi prosti izbiri dijaka/inje.

V sklop OIV spadajo tudi večdnevne tradicionalne strokovne ekskurzije, ki jih organizirana naša šola.

  1. letnik
  1. letnik
  1. letnik
  • večdnevna strokovna ekskurzija v Rim, Neapelj in Pompeje

 

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Interesne dejavnosti (ID) so sestavni del predmetnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja – tehnik računalništva.

  1. in 3. letnik

 

OSTALI OGLEDI, IZLETI IN STROKOVNE EKSKURZIJE

Poleg navedenih ekskurzij šola vsako leto organizira še številne druge izlete in oglede, npr.:

  • izlet v adventnem času (Salzburg, Gradec …) – aktiv profesoric nemščine
  • ogled Beneškega karnevala – popotniški krožek, družboslovje v praksi
  • obisk in spremljanje seje Državnega zbora Republike Slovenije ter obisk Javnega zavoda RTV Slovenija v okviru predmeta poslovno komuniciranje
  • spremljanje seje Državnega zbora – 3. letnik gimnazije
  • obisk Parka vojaške zgodovine v Pivki – 4. letnik gimnazije