Select Page

E-naslovi profesorjev

Zap. št. IME IN PRIIMEK PREDMET / STROKOVNI MODUL ELEKTRONSKI NASLOV (»=« zamenjajte z »@«)
1. TJAŠA AŽNIK MAT tjasa.aznik=scpo.si
2. CVETKA BAJEC ITA cvetka.bajec=scpo.si
3. ENEJA BOŽIČ ZGO eneja.bozic=scpo.si
4. GORAZD BRNE SOC, FIL gorazd.brne=scpo.si
5. BARBARA DEKLEVA BIO, BIE barbara.dekleva@scpo.si
6. JERNEJ EKAR KEM jernej.ekar=scpo.si
7. JANJA FAJDIGA KEM janja.fajdiga=scpo.si
8. MARINKA GABRIEL ŠVZ marinka.gabriel=scpo.si
9. ERIKA GOMBAČ ANG, ITA erika.gombac=scpo.si
10. KATARINA GOSPODARIČ ŠPA katarina.gospodaric=scpo.si
11. MOJCA HABIČ ŠVZ mojca.habic=scpo.si
12. KATJA KOREN VALENČIČ SLO katja.koren=scpo.si
13. DEJAN KREBELJ POP dejan.krebelj=scpo.si
14. MATEJ KREBELJ[1] M8, M15 matej.krebelj=gmail.com
15. KLARA KRESEVIČ BAJEC KEM klara.kresevic=scpo.si
16. EVA KRISTAN ANG eva.kristan=scpo.si
17. URŠKA LENARČIČ ČERANIČ GLA urska.lenarcic=gimnazija-koper.si
18. KLAVDIJ LOGAR INF, M5, M7, M11, M12 klavdij.logar=scpo.si
19. TEJA LOGAR MORANO LUM, UME teja.logar-morano=scpo.si
20. MIRJANA MAROLT FIZ mirjana.marolt=scpo.si
21. FRANCI NAHTIGAL M8, M15 franci.nahtigal=scpo.si
22. MARJA OBERSTAR MAT marja.oberstar=scpo.si
23. TATJANA POPIT MAT tatjana.popit=scpo.si
24. MATEJA REBEC HREŠČAK SLO mateja.rebec=scpo.si
25.
TAMARA ROJC SLO tamara.rojc=scpo.si
26. BOJANA ROSINA SIMONIČ NEM bojana.simonic=scpo.si
27. MARTIN SIMČIČ M3, M4, M6, M10 martin.simcic=scpo.si
28. DOLORES SITAR GEO dolores.sitar=scpo.si
29. MIHAELA STRAŽIŠAR PSI mihaela.strazisar=scpo.si
30. SONJA ŠKRLJ POČKAJ POK sonja.skrlj=scpo.si
31. ROMANA ŠTAJNRAJH ANG romana.stajnrajh=scpo.si
32. ALENKA VODOPIVEC ŠVZ alenka.vodopivec=scpo.si
33. VINKO ZBAČNIK INF, M1, M2, M9, M13, RP vinko.zbacnik=scpo.si
34. MARIJA PIRIH ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA marija.pirih=scpo.si

[1] September 2018–oktober 2018 v okviru programa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016-2022, ki ga razpisuje Center RS za poklicno izobraževanje, nadomešča Francija Nahtigala.