Select Page

Anketni vprašalnik o šolski prehrani

Šolska prehrana

Dragi/a dijak/inja!

Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L) določa, da šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva dijakov/inj s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Na seji dijaškega parlamenta Gimnazije Ilirska Bistrica, ki je potekala v sredo, 24. aprila 2019, smo obravnavali tudi temo o šolski prehrani in prehranjevalnih navadah dijakov/inj naše šole. V želji po pridobitvi povratne informacije glede stopnje zadovoljstva dijakov/inj s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja, smo pripravili anketni vprašalnik o šolski prehrani. Povratna informacija glede šolske prehrane nam bo v pomoč pri načrtovanju in organizaciji šolske prehrane in samega jedilnika. Prosimo, da anketni vprašalnik izpolnite do četrtka, 16. maja 2019. Do anonimnega vprašalnika o vašem zadovoljstvu s šolsko prehrano in predlogih sprememb jedilnika dostopate na spodnji spletni povezavi. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Anketni vprašalnik o šolski prehrani

Vodstvo šole