Select Page

Anketni vprašalnik o šolski prehrani

Dragi/a dijak/inja!

Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L) določa, da šola med šolskim letom preveri stopnjo zadovoljstva dijakov/inj s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Na sejah dijaškega parlamenta Gimnazije Ilirska Bistrica obravnavamo tudi temo o šolski prehrani in prehranjevalnih navadah dijakov/inj naše šole. V želji po pridobitvi povratne informacije glede stopnje zadovoljstva dijakov/inj s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja, smo pripravili anketni vprašalnik o šolski prehrani. Povratna informacija glede šolske prehrane nam bo v pomoč pri načrtovanju in organizaciji šolske prehrane in samega jedilnika. Do anonimnega vprašalnika o vašem zadovoljstvu s šolsko prehrano in predlogih sprememb jedilnika dostopate na spodnji spletni povezavi. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 989)
Dostopnost