Select Page

Rezultati mature

Rezultati spomladanskega roka splošne mature 2023

V spomladanskem izpitnem roku je splošno maturo opravljala 16. generacija dijakinj in dijakov gimnazijskega programa Gimnazije Ilirska Bistrica.

Splošno maturo so opravili vsi bistriški gimnazijci in gimnazijke, tako se lahko pohvalimo s 100-odstotno uspešnostjo pri zrelostnem izpitu (na državni ravni je bil ta delež 91,6 %).

Naši maturantke in maturanti so bili nad slovenskim povprečjem tudi glede povprečnega števila točk, doseženih na splošni maturi. Slovensko povprečje doseženih točk je bilo 20,5, v Gimnaziji Ilirska Bistrica pa 22,1.

Še posebej smo ponosni na zlata maturanta Jerneja Smerdela, ki je dosegel 32 točk, in Manco Jaksetič, ki je v maturitetnem spričevalu zbrala 31 točk.

Lep uspeh sta dosegla tudi Maj Seketin Primc, ki je dosegel 28 točk in Ana Kompan s točko manj.

15. generacija maturantk in maturantov gimnazijskega programa


Rezultati spomladanskega roka splošne mature 2022

V spomladanskem izpitnem roku je splošno maturo opravljala 15. generacija dijakinj in dijakov gimnazijskega programa Gimnazije Ilirska Bistrica. Od 8 bistriških gimnazijk in gimnazijcev, ki so bili ob zaključku pouka uspešni (100 % uspešnost), jih je splošno maturo uspešno opravilo vseh 8. 100 % uspeh naših maturantk in maturantov je v primerjavi z deležem uspešnih maturantk in maturantov na državni ravni, ki znaša 95,41 %, upravičen razlog za veselje. V povprečju so maturantke in maturanti Gimnazije Ilirska Bistrica dosegli 21,6 točke, kar je nad slovenskim povprečjem, ki znaša 20,79 točke.

15. generacija maturantk in maturantov gimnazijskega programa Gimnazije Ilirska Bistrica z nekaterimi profesorji in starši (foto: Gimnazija Ilirska Bistrica)

Še posebej smo veseli uspeha Nike Škrlj, ki se ji je z doseženimi 29 točkami laskavi naziv zlati maturant izmuznil za eno točko. Lep uspeh sta dosegla tudi Timon Bubnič in Ana Velanik, ki sta zbrala odličnih 27 točk.

Maturitetna spričevala sta gimnazijskim maturantkam in maturantom oziroma njihovim staršem podelili predstojnik Gorazd Brne in profesorice Gimnazije Ilirska Bistrica. Po podelitvi so v očeh maturantov in maturantk zasijali zadovoljstvo, ponos in sreča. Rezultati letošnje splošne mature kažejo na to, da so dijakinje in dijaki maturo vzeli resno in se dobro pripravili na pisne in ustne izpite.

Glerija slik


Rezultati spomladanskega roka poklicne mature 2022 za program tehnik računalništva

V sredo, 6. julija 2022, so se na Gimnaziji Ilirska Bistrica zbrali maturanti 10. generacije programa tehnik računalništva na podelitvi spričeval spomladanskega roka poklicne mature 2022 in tako zaključili štiriletno srednje strokovno izobraževanje. Maturitetna spričevala maturantov, ki zaradi udeležbe na maturantskem izletu niso bili prisotni na podelitvi, so prevzeli njihovi starši.

Poklicno maturo je v spomladanskem roku opravljalo 20 dijakov programa tehnik računalništva. Uspešnih je bilo 19 dijakov oziroma 95 %. Uspešnost letošnje generacije maturantov programa tehnik računalništva je tako nad slovenskim povprečjem, ki znaša 91,29 %. Povprečno število zbranih točk je bilo 16,79, kar je prav tako nad slovenskim povprečjem, ki znaša 15,69 točke. Najuspešnejši med maturanti je bil Nace Peric, ki je dosegel 22 točk in s tem pridobil laskavi naziv »zlati maturant«. Za boro 1 točko se je naziv »zlati maturant« izmuznil dvema dijakoma, to sta Klemen Boštjančič in Martin Prosen, ki sta zbrala 21 točk. Gašper Novak pa je dosegel odličnih 20 točk. Gašper Novak, Nace Peric in Urban Ujčič so dosegli tudi izjemen uspeh pri projektni nalogi (4. predmet), saj so zbrali vse možne točke.

Dijaki in dijakinja so z uspešno opravljeno poklicno maturo pridobili naziv tehnik oziroma tehnica računalništva. Maturitetna spričevala sta jim podelila predstojnik Gimnazije Ilirska Bistrica Gorazd Brne in razrednik Martin Simčič. Po podelitvi so se na njihovih obrazih zarisali zadovoljstvo, ponos in sreča. Rezultati letošnje poklicne mature kažejo na to, da so dijaki maturo vzeli resno in se dobro pripravili na pisne in ustne izpite.

Galerija slik

Še posebej smo veseli uspeha Jana Kastelica, ki se mu je z doseženimi 29 točkami laskavi naziv zlati maturant izmuznil za eno točko. Lep uspeh sta dosegli tudi Lea Celin in Špela Kresevič Frank, ki sta zbrali odličnih 28 oziroma 27 točk. Andraž Kristan je dosegel tudi izjemen uspeh pri izpitu iz matematike, saj je zbral vse možne točke.

Maturitetna spričevala so gimnazijskim maturantkam in maturantom podelili predstojnik Gimnazije Ilirska Bistrica Gorazd Brne, tajnica ŠMK za splošno maturo mag. Sonja Škrlj Počkaj in razredničarka Erika Gombač. Po podelitvi so v očeh maturantov in maturantk zasijali zadovoljstvo, ponos in sreča. Rezultati letošnje splošne mature kažejo na to, da so dijakinje in dijaki maturo vzeli resno in se – kljub neugodni situaciji v zvezi z epidemijo covida-19 in posledičnim izobraževanjem na daljavo – dobro pripravili na pisne in ustne izpite.

Galerija slik


Rezultati spomladanskega roka poklicne mature 2021 za program tehnik računalništva

V sredo, 7. julija 2021, so se na Gimnaziji Ilirska Bistrica zbrali maturanti 9. generacije programa tehnik računalništva na podelitvi spričeval spomladanskega roka poklicne mature 2021 in tako zaključili štiriletno srednje strokovno izobraževanje. Podelitvi spričeval so se na daljavo pridružili tudi trije maturantje, ki so v času podelitve spričeval opravljali praktično usposabljanje z delom v Španiji.

9. generacija maturantov programa tehnik računalništva na Gimnaziji Ilirska Bistrica z razredničarko Romano Štajnrajh (foto: Gimnazija Ilirska Bistrica)

Na ekranu prenosnika v sredini zlati maturant Miha Škrabolje (foto: Gimnazija Ilirska Bistrica)

Poklicno maturo je v spomladanskem roku opravljalo 22 dijakov programa tehnik računalništva. Uspešnih je bilo 21 dijakov oziroma 95 %. Uspešnost letošnje generacije maturantov programa tehnik računalništva je tako nad slovenskim povprečjem, ki znaša 93,58 %. Povprečno število točk je bilo 16,86, kar je prav tako nad slovenskim povprečjem, ki znaša 16,42 točke. Najuspešnejši med maturanti je bil Miha Škrabolje, ki je dosegel 22 točk in s tem pridobil laskavi naziv »zlati maturant«. Za boro 1 točko se je naziv »zlati maturant« izmuznil trem dijakom, to so Jernej Ivančič, Enej Požar in Tjaša Vičič, ki so zbrali 21 točk. Nejc Brnelič in Peter Radosavljevič pa sta dosegla odličnih 20 točk. Peter Debevec, Jernej Ivančič, Enej Požar, Peter Radosavljevič, Tilen Smrdel in Miha Škrabolje so dosegli tudi izjemen uspeh pri projektni nalogi (4. predmet), saj so zbrali vse možne točke.

Dijaki in dijakinja so z uspešno opravljeno poklicno maturo pridobili naziv tehnik oziroma tehnica računalništva. Maturitetna spričevala sta jim podelila predstojnik Gimnazije Ilirska Bistrica Gorazd Brne in razredničarka Romana Štajnrajh. Po podelitvi so se na njihovih obrazih zarisali zadovoljstvo, ponos in sreča. Rezultati letošnje poklicne mature kažejo na to, da so dijaki maturo vzeli resno in se – kljub neugodni situaciji v zvezi z epidemijo covida-19 in posledičnim izobraževanjem na daljavo – dobro pripravili na pisne in ustne izpite.

Galerija slik


Rezultati spomladanskega roka splošne mature 2020

V spomladanskem izpitnem roku je splošno maturo opravljala 13. generacija dijakov in dijakinj gimnazijskega programa Gimnazije Ilirska Bistrica. Od 16 bistriških gimnazijcev in gimnazijk, ki so bili ob zaključku pouka uspešni (100 % uspešnost), jih je splošno maturo uspešno opravilo 15 (94 % uspešnost), kar je upravičen razlog za veselje. V povprečju so maturanti in maturantke Gimnazije Ilirska Bistrica dosegli izjemnih 20,13 točk. Posebnost te generacije je, da so priprave na maturo v času epidemije novega koronavirusa od 16. marca do 18. maja potekale na daljavo.

13. generacija maturantov in maturantk gimnazijskega programa Gimnazije Ilirska Bistrica z razredničarko Marjo Oberstar (v sredini) in tajnico ŠMK za splošno maturo mag. Sonjo Škrlj Počkaj (v ozadju) (foto: Gimnazija Ilirska Bistrica)

Zlati maturant Rok Rutar (v sredini) s predstojnikom Gimnazije Ilirska Bistrica Gorazdom Brnetom (levo) in razredničarko Marjo Oberstar (desno) (foto: Gimnazija Ilirska Bistrica)

Še posebej smo veseli uspeha Roka Rutarja, ki je pridobil laskavi naziv zlati maturant z doseženimi izjemnimi 33 točkami. Rok Rutar je dosegel tudi izjemen uspeh pri izpitih iz kemije in matematike, saj je zbral 99 % oziroma 98 % vseh možnih točk. Lep uspeh je dosegla tudi Mia Valenčič, ki se ji je z doseženimi 27 točkami naziv zlate maturantke izmuznil zgolj za 3 točke.

Maturitetna spričevala so gimnazijskim maturantom in maturantkam podelili predstojnik Gimnazije Ilirska Bistrica Gorazd Brne, tajnica ŠMK za splošno maturo mag. Sonja Škrlj Počkaj in razredničarka Marja Oberstar. Po podelitvi so v očeh maturantov in maturantk zasijali zadovoljstvo, ponos in sreča. Rezultati letošnje splošne mature kažejo na to, da so dijaki in dijakinje maturo vzeli resno in se dobro pripravili na pisne in ustne izpite.

Galerija slik


Rezultati spomladanskega roka poklicne mature 2020 za program tehnik računalništva


Rezultati spomladanskega roka splošne mature 2019

V spomladanskem izpitnem roku je splošno maturo opravljala 12. generacija dijakov in dijakinj gimnazijskega programa Gimnazije Ilirska Bistrica. Od 20 bistriških gimnazijcev in gimnazijk, ki so bili ob zaključku pouka uspešni (100 % uspešnost), jih je splošno maturo uspešno opravilo 19 (95 % uspešnost), kar je upravičen razlog za veselje. V povprečju so maturanti in maturantke Gimnazije Ilirska Bistrica dosegli izjemnih 23,7 točk, kar je precej nad slovenskim povprečjem, ki znaša 20,17 točk.

12. generacija maturantov in maturantk gimnazijskega programa Gimnazije Ilirska Bistrica z razredničarko Bojano Rosina Simonič (foto: Gimnazija Ilirska Bistrica)

12. generacija maturantov in maturantk gimnazijskega programa Gimnazije Ilirska Bistrica z razredničarko Bojano Rosina Simonič (foto: Gimnazija Ilirska Bistrica)

Zlate maturantke Anja Tomažič, Laura Fatur in Karmen Frank (z leve proti desni) s predstojnikom Gimnazije Ilirska Bistrica Gorazdom Brnetom (foto: Gimnazija Ilirska Bistrica)

Zlate maturantke (z leve proti desni) Anja Tomažič, Laura Fatur in Karmen Frank s predstojnikom Gimnazije Ilirska Bistrica Gorazdom Brnetom (foto: Gimnazija Ilirska Bistrica)

Še posebej smo veseli uspeha Laure FaturKarmen Frank in Anje Tomažič, ki so pridobile laskavi naziv zlate maturantke. Tjaši Uljan in Niki Česnik pa se je naziv zlate maturantke izmuznil za boro 1 točko.

Galerija slik


Rezultati spomladanskega roka poklicne mature 2019 za program tehnik računalništva

V petek, 5. julija 2019, so se na Gimnaziji Ilirska Bistrica zbrali maturanti 7. generacije programa tehnik računalništva – vsaj tistih 6, ki se niso udeležili izleta v Grčijo – na podelitvi spričeval spomladanskega roka poklicne mature 2019 in tako zaključili štiriletno srednje strokovno izobraževanje. Za ostale maturante, ki so se udeležili izleta v Grčijo, so maturitetna spričevala prevzeli njihovi starši oziroma sošolci.

7. generacija maturantov programa tehnik računalništva na Gimnaziji Ilirska Bistrica – vsaj tistih 6, ki se niso udeležili izleta v Grčijo

Poklicno maturo je v spomladanskem roku opravljalo 15 dijakov programa tehnik računalništva. Uspešnih je bilo 13 dijakov oziroma 87 %. Najuspešnejša med njimi sta bila Andraž Štemberger in Marcel Ujčič, ki sta zbrala 21 od 23 možnih točk. Laskavi naziv “zlati maturant” se jima je izmuznil za boro 1 točko. Povprečno število točk je bilo 16,5, kar je nad slovenskim povprečjem, ki znaša 16,02 točke.

Dijaki so z uspešno opravljeno poklicno maturo pridobili naziv tehnik računalništva. Maturitetna spričevala jim je podelil predstojnik Gimnazije Ilirska Bistrica Gorazd Brne. Po podelitvi so se na njihovih obrazih zarisali zadovoljstvo, ponos in sreča. Rezultati letošnje poklicne mature kažejo na to, da so dijaki maturo vzeli resno in se dobro pripravili na pisne in ustne izpite. Profesorje so pozitivno presenetili, zato jim čestitamo v imenu celotnega učiteljskega zbora in želimo veliko sreče na nadaljnji študijski oziroma poklicni poti.

Galerija slik

Tudi glede na povprečno število doseženih točk so maturanti in maturantke Gimnazije Ilirska Bistrica z 20,2 točkami nad slovenskim povprečjem. Povprečno število doseženih točk splošne mature 2017 na državni ravni je namreč 20,1.

10. generacija maturantov gimnazijskega programa na Gimnaziji Ilirska Bistrica

Galerija slik

 


Rezultati spomladanskega roka poklicne mature 2017 za program tehnik računalništva

V sredo, 5. julija 2017, so se na Gimnaziji Ilirska Bistrica zbrali maturanti 5. generacije programa tehnik računalništva na podelitvi spričeval spomladanskega roka poklicne mature 2017 in tako zaključili štiriletno srednje strokovno izobraževanje.

5. generacija maturantov programa tehnik računalništva na Gimnaziji Ilirska Bistrica

Poklicno maturo je v spomladanskem roku opravljalo 24 dijakov programa tehnik računalništva. Uspešnih je bilo 21 dijakov oziroma 88 %. Najuspešnejši med njimi je bil Urban Lipovž, ki je zbral 22 od 23 možnih točk in si s tem prislužil laskavi naziv “zlati maturant”. Povprečno število zbranih točk na poklicni maturi v programu tehnik računalništva je bilo 17,0 točke, kar je več kot za eno točko višje od slovenskega povprečja, ki znaša 15,8 točke. Mateju Fajdigi se je naslov “zlatega maturanta”izmuznil za eno točko. Do naslova zlatega maturanta sta zmanjkali dve točki trem dijakom, to so Marko BenedettiTadej Gerlica in Marko Kitanoski.

Zlati maturant programa tehnik računalništva Urban Lipovž

Dijaki so z uspešno opravljeno poklicno maturo pridobili naziv tehnik računalništva. Maturitetna spričevala sta jim podelila pomočnica tajnika šolske maturitetne komisije za poklicno maturo Kajetana Tornič in predstojnik Gimnazije Ilirska Bistrica Gorazd Brne. Po podelitvi so se na njihovih obrazih zarisali zadovoljstvo, ponos in sreča. Rezultati letošnje poklicne mature kažejo na to, da so dijaki maturo vzeli resno in se dobro pripravili na pisne in ustne izpite. Profesorje so pozitivno presenetili, zato jim čestitamo v imenu celotnega učiteljskega zbora in želimo veliko sreče na nadaljnji študijski oziroma poklicni poti.

Galerija slik


Dijakinja Gimnazije Ilirska Bistrica Špela Pugelj z vsemi točkami na maturi 2016

Diamantna maturantka Gimnazije Ilirska Bistrica Špela Pugelj s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem in ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec renčič – fotoarhiv Gimnazije Ilirska Bistrica

Diamantna maturantka Gimnazije Ilirska Bistrica Špela Pugelj s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem in ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič – fotoarhiv Gimnazije Ilirska Bistrica

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ministrica za izobraževanje znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič sta v soboto, 8. oktobra 2016, na Brdu pri Kranju pripravila sprejem za 81 diamantnih maturantk in maturantov, tj. maturantk in maturantov, ki so na splošni in poklicni maturi 2016 dosegli vse točke.

Med njimi je bila tudi dijakinja Gimnazije Ilirska Bistrica Špela Pugelj, ki je zaključila izobraževalni program tehnik računalništva in bila edina diamantna maturantka v primorsko-notranjski regiji.

V imenu letošnje generacije diamantnih maturantov je spregovoril Svit Komel, ki se je profesorjem in staršem zahvalil za podporo in izrazil kritično misel o družbeni neenakosti ter pomenu izobraževalnega sistema za družbo in posameznika.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je dejala, da je dan sprejema diamantnih maturantk in maturantov poseben dan, saj ta dan zmagujejo znanje, odločnost in pogum.

Predsednik Republike Slovenije je vsaki maturantki in maturantu čestital za najboljše rezultate ter izročil darilo, sovico modrosti, ki simbolizira modrost. Dejal je, da znanje in talent včasih nista dovolj, da dosežeš tisto, kar si želiš. Kot odgovor na misel maturanta Svita Komela o neenakosti v družbi je povzel, da moderna družba zagotavlja posamezniku priložnosti ne glede na osebne razlike in daje enake možnosti za razvoj posameznikovih talentov in boljše življenje.  Diamantnim maturantkam in maturantom je sporočil, da so sami znali prepoznati svoje talente in jih razviti, naj pridobljeno moč, ki jim daje priložnost, da svet ne le razumejo, temveč ga tudi spreminjajo, izkoristijo za dobre in plemenite cilje ter jih s tem pozval k odgovornemu oblikovanju boljše družbe.


O diamantni maturantki Gimnazije Ilirska Bistrica Špeli Pugelj v Primorskih novicah

Špela Pugelj, diamantna maturantka

Vir: Kirn Vodopivec, Katja (2016). Vodita jo strast do tehnike in kreativnost. V: Primorske novice, leto LXX, št. 284, str. 8.


Rezultati poklicne mature programa tehnik računalništva 2016

V ponedeljek, 4. julija 2016, so se na Gimnaziji Ilirska Bistrica zbrali maturanti 4. generacije programa tehnik računalništva na podelitvi spričeval spomladanskega roka poklicne mature 2016 in tako zaključili štiriletno srednje strokovno izobraževanje.

DSC_0169

Poklicno maturo je v spomladanskem roku opravljalo 22 dijakov programa tehnik računalništva. Uspešnih je bilo 20 dijakov oz. 91 %. Najuspešnejša med njimi sta bila Špela Pugelj, ki je zbrala vse možne točke, tj. 23 točk, in Boštjan Hren z zbranimi 22 točkami, s čimer sta si prislužila laskavi naziv “zlati/a maturant/ka”. Povprečno število zbranih točk na poklicni maturi v programu tehnik računalništva je bilo 16,1 točke, kar je več kot slovensko povprečje, ki znaša 15,64 točke.

DSC_0171-1

Dijakinja in dijaki so z uspešno opravljeno poklicno maturo pridobili naziv tehnik oz. tehnica računalništva. Maturitetna spričevala so jim podelili razredničarka profesorica Marja Oberstar, tajnica šolske maturitetne komisije Mojca Ota in predstojnik Gimnazije Ilirska Bistrica Gorazd Brne. Po podelitvi so se na njihovih obrazih zarisali zadovoljstvo, ponos in sreča. Rezultati letošnje poklicne mature kažejo na to, da so dijaki maturo vzeli resno in se dobro pripravili na pisne in ustne izpite. Profesorje so pozitivno presenetili, zato jim čestitamo v imenu celotnega učiteljskega zbora in želimo veliko sreče na nadaljnji poklicni poti.

Galerija slik


Rezultati splošne mature programa gimnazija 2016

V spomladanskem izpitnem roku je splošno maturo uspešno opravilo 21 od 22 bistriških gimnazijcev. 95,45 % uspeh naših maturantov je v primerjavi z deležem uspešnih maturantov na državni ravni, ki znaša 94,40 %, upravičen razlog veselja.

DSC_0211

Tudi glede na povprečno število doseženih točk so maturanti Gimnazije Ilirska Bistrica z 21,90 točkami nad slovenskim povprečjem. Povprečno število doseženih točk splošne mature 2016 na državni ravni je namreč 20,00. Še posebej smo veseli uspeha Teje Gale, ki je na maturi dosegla 30 točk in tako postala zlata maturantka.

DSC_0214

Galerija slik(Število obiskov: 1.509)
Dostopnost