Select Page

Predmetnik smeri gimnazija

Pri vseh predmetih poteka pouk po prenovljenih učnih načrtih. Ti med drugim omogočajo večjo izbirnost vsebin in več povezovanja med predmeti in področji. Tako pri poučevanju sodelujemo učiteljice in učitelji različnih predmetov in skupaj izpeljemo marsikatero uro pouka.

Izbirni predmeti

Dijaki in dijakinje se v gimnaziji učite dveh tujih jezikov. Kot prvi tuji jezik poučujemo angleščino, pri drugem tujem jeziku pa lahko na naši gimnaziji izbirate med italijanščino in nemščino.

V 1. letniku je predmetnik določen za vse šole enako; izbirni predmeti, razen drugega tujega jezika, niso predvideni. V višjih letnikih pa je določeno število ur (t. i. nerazporejene ure) namenjeno predmetom in področjem glede na vaš interes in izbiro.

V 2. in 3. letniku so izbirnim predmetom namenjene po 3 ure. Naša gimnazija glede na interese dijakov in dijakinj ponuja izbiro s področja naravoslovja, družboslovja, informatike, tujih jezikov itd. Dijaki izbirajo med tretjim tujim jezikom, tj. španščino, in informatiko ali kot novost med dvema interdisciplinarnima tematskima sklopoma (1. naravoslovni – Skrivnosti sveta krasa in 2. družboslovni – Prebivalstvo v gibanju, Odklonskost in duševne motnje; glejte Predmetnik smeri gimnazija za dijake, vpisane v 1. letnik od 2020/21).

Pouk izbirnih predmetov navadno vključuje več projektnega dela, terenskega dela, pripravo razstav, sodelovanje z zunanjimi institucijami, vključevanje v mednarodne projekte itd.

V 4. letniku praviloma izberete dva predmeta, ki ju opravljate tudi na maturi. Izbirate lahko med: kemijo, biologijo, fiziko, geografijo, zgodovino, sociologijo, psihologijo in tujimi jeziki. Ti predmeti so v nižjih letnikih obvezni za vse, v 4. letniku pa samo za tiste, ki jih izberejo. Izjema so zgodovina in tuji jeziki, ki so v obveznem delu predmetnika tudi v 4. letniku, vendar so predvidene dodatne ure za tiste, ki si katerega od njih izberete kot izbirni maturitetni predmet.

Projektni dnevi

V vsakem letniku je vsaj nekaj dni pouka izpeljanih v obliki projektnih dni na določeno temo (npr. Hrana in zdravje, Vsi smo na istem planetu, Posledice geografskih odkritij, Soline itd.), kjer se povežejo vsebine iz učnih načrtov različnih predmetov.

Predmetnik smeri gimnazija za dijake, vpisane v 1. letnik od 2020/21

Predmetnik smeri gimnazija za dijake, vpisane v 1. letnik do 2019/20


(Število obiskov: 279)