Select Page

Predmetnik smeri gimnazija

Pri vseh predmetih programa gimnazija poteka pouk po prenovljenih učnih načrtih. Ti med drugim omogočajo večjo izbirnost vsebin in več povezovanja med predmeti in področji. Tako pri poučevanju sodelujemo učiteljice in učitelji različnih predmetov in skupaj izpeljemo marsikatero uro pouka.

Izbirni predmeti

Dijaki in dijakinje se v gimnaziji učite dveh tujih jezikov. Kot prvi tuji jezik poučujemo angleščino, pri drugem tujem jeziku pa lahko na naši gimnaziji izbirate med italijanščino in nemščino (glede na interes dijakov lahko tudi španščino in francoščino).

V 1. letniku je predmetnik določen za vse šole enako; izbirni predmeti, razen drugega tujega jezika, niso predvideni. V višjih letnikih pa je določeno število ur (t. i. nerazporejene ure) namenjeno predmetom in področjem glede na vaš interes in izbiro.

V 2. in 3. letniku so izbirnim predmetom namenjene po tri ure. Dijaki izbirajo med štirimi interdisciplinarnimi tematskimi sklopi (ITS): podjetništvo in informatika, naravoslovje, družboslovje ter umetnost in kultura.

V 4. letniku dijaki praviloma izberejo dva predmeta, ki ju opravljajo tudi na splošni maturi. Izbirajo lahko med: kemijo, biologijo, fiziko, geografijo, zgodovino, sociologijo, psihologijo in tujimi jeziki. Ti predmeti so v nižjih letnikih obvezni za vse, v 4. letniku pa samo za tiste, ki jih izberejo. Izjema so zgodovina in tuji jeziki, ki so v obveznem delu predmetnika tudi v 4. letniku, vendar so predvidene dodatne ure za tiste dijake, ki si katerega od njih izberejo kot izbirni maturitetni predmet.

[1] Glede na interes dijakov.

[2] Izbirni maturitetni predmeti.

[3] Dijaki izbirajo 2. in 3. letnika izbirajo med štirimi sklopi: podjetništvo in informatika, naravoslovje, družboslovje ter umetnost in    kultura.


(Število obiskov: 1.603)
Dostopnost