Select Page

Predmetnik smeri gimazija

Pri vseh predmetih poteka pouk po prenovljenih učnih načrtih. Ti med drugim omogočajo večjo izbirnost vsebin in več povezovanja med predmeti in področji. Tako pri poučevanju sodelujemo učiteljice in učitelji različnih predmetov in skupaj izpeljemo marsikatero uro pouka.

V vsakem letniku je vsaj nekaj dni pouka izpeljanih v obliki projektnih dni na določeno temo (npr. Hrana in zdravje, Posledice geografskih odkritij, Soline itd.), kjer se povežejo vsebine iz učnih načrtov različnih predmetov.

Predmetnik smeri gimnazija za dijake, vpisane v 1. letnik od 2020/21

Predmetnik smeri gimnazija za dijake, vpisane v 1. letnik do 2019/20