Select Page

Državno tekmovanje v znanju italijanščine

Državno tekmovanje v znanju italijanščine za dijake 4. letnika bo potekalo v petek, 18. septembra 2020, od 15.00 do 17.00 v učilnici št. 14. Potek tekmovanja bo nadzorovala bo prof. Erika Gombač. In bocca al lupo! Vodstvo šole

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

V četrtek, 17. 9. 2020, bo seznanitev kandidatov z uspehom na jesenskem roku splošne mature. Z rezultati se lahko seznanite tudi na spletni strani Državnega izpitnega centra ali na šoli. Obvestila o uspehu pri splošni maturi lahko prevzamete na Šolskem centru Postojna...

Varstvo pri delu za 1. R in 3. R

V sredo, 16. septembra 2020, bo na Gimnaziji Ilirska Bistrica organizirano predavanje in opravljanje izpita iz varstva pri delu za prvi letnik in opravljanje izpita iz varstva pri delu za tretji letnik programa tehnik računalništva. Izvajalca predavanja in izpita iz...

Prvi športni dan (pohod) za 1., 2. in 3. letnik

Prvi športni dan (pohod) za 1., 2. in 3. letnik programov gimnazija in tehnik računalništva bo v četrtek, 10. 9. 2020. ORGANIZACIJA: Dijaki bodo razdeljeni v dve skupini, in sicer bodo v prvi skupini dijaki 1. A/IB, 2. A/IB in 3. A/IB, v drugi skupini pa...

Projekt Simbioza ljudi in živali, kmetij in zavodov

Nosilec projekta: Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad Partnerji v projektu: Veterinarska ambulanta VetrisEko kmetija ČesnikEko kmetija SlavecEko kmetija SojerGimnazija Ilirska Bistrica Aktivnosti projekta za Gimnazijo Ilirska Bistrica: Projektni dan za 1. in 2....

Projekt Zeleni turizem

Nosilec projekta: RRA Zeleni kras Cilj projekta: razviti digitalni turistični produkt na temo osamosvojitvenih dogodkov in procesov na Bistriškem

Seznanitev z rezultati poklicne mature na jesenskem roku

Seznanitev kandidatov z rezultati poklicne mature na jesenskem roku bo v torek, 8. 9. 2020, ob 14.00 v sejni dvorani Šolskega centra Postojna. Če se kandidati sami ne morejo udeležiti razglasitve, lahko pooblastijo starše, partnerja ali polnoletnega sorojenca, da...

Izredni izpitni rok

Za dijake, ki so vložili vlogo za izredni izpitni rok in jim je bila vloga s strani kolegija Šolskega centra Postojna odobrena, bo v četrtek, 10. septembra 2020, izredni rok popravnih izpitov. Od 8.00 do 9.30 bo v učilnici št. 10 potekal pisni...

Delavnice karierne orientacije za 4. letnik

Za dijake 4. letnika gimnazije in tehnika računalništva bodo organizirane delavnice karierne orientacije. Delavnice bodo potekale v sredo, 9. 9. 2020, in sicer: za oddelek 4. A/IB, 3. šolsko uro v učilnici 4; za oddelek 4. R/IB, 6. šolsko uro v učilnici 5. Delavnice...

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 1. A

V torek, 8. in 15. septembra 2020, bosta v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica za 1. A/IB (16 deklet in 12 fantov) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Zdravniški pregled bo potekal po abecednem vrstnem redu priimkov v...