Select Page

Priprave na popravne izpite in oddaja dnevnikov PUD-a, 20., 21. in 22. 6. 2018

V sredo, četrtek in petek, 20., 21. in 22. junija 2018, bodo na šoli potekale priprave na popravne izpite po spodnjem razporedu.

četrtek, 21. junija 2018, je tudi rok za oddajo dnevnikov praktičnega usposabljanja pri delodajalcu (PUD) za 2. R/IB in 3. R/IB oddelek. Dnevnike dijaki oddajo koordinatorju PUD-a na šoli prof. Klavdiju Logarju.

Dijaki/nje, ki so svoje učne obveznosti opravili, imajo v četrtek, 21. junija 2018, pouka prost dan. V petek, 22. junija 2018, bo ob 8.00 uri v učilnici št. 1 obeležitev dneva državnosti in Cankarjevega leta ter podelitev pohval najboljšim dijakom in priznanj Mladi upi 2018; po skupnem delu bo z razdeniki/čarkami potekala razdelitev spričeval.

Malica omenjena dneva ni organizirana. Avtobusni prevozi so omenjena dneva organizirani po običajnem voznem redu.

Dan Predmet/Strok. modul Ime in priimek profesorja/ice Oddelek

Šol. ura/e

Št. učilnice

Sreda,
20. 6. 2018
FIZIKA Mirjana Marolt 3. R/IB

3.

7

4.

6

Četrtek,
21. 6. 2018
MATEMATIKA Marja Oberstar 2. R/IB

1. in 2.

7

SLOVENŠČINA Katja Koren Valenčič 2. R/IB

Po dogovoru

PUD (oddaja dnevnikov) Klavdij Logar 2. R/IB, 3. R/IB

1. in 2.

4

Petek,
22. 6. 2018
FIZIKA (na ŠC Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna) Mirjana Marolt 2. R/IB

4. b in 5.

22 oziroma po razporedu na oglasni deski

MATEMATIKA Tatjana Popit 3. R/IB, 4. R/IB

3.

7

ANGLEŠČINA Eva Kristan 3. R/IB, 4. R/IB

3. in 4.

9

Romana Štajnrajh 1. R/IB, 2. R/IB

3.

6

NPA (M13) Vinko Zbačnik 2. R/IB, 3. R/IB

3. in 4.

5

Vodstvo šole

Potek vpisa v 1. letnik šolskega leta 2018/19

Veseli smo, da si se odločil-a za vpis na našo šolo.

Sporočamo ti, da na naši šoli v nobenem izmed programov ne bo omejitve vpisa.

POSTOPEK VPISA

Da bi se ob vpisu izognili preveliki gneči, te prosimo, da dokumente za vpis prineseš na našo šolo v četrtek, 21. 6. 2018, po spodaj navedenem razporedu:

GIMNAZIJA

  • med 8.30 in 9.10 – vsi učenci.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

  • od 9.15 do 10.15 – učenci z začetnimi črkami priimkov od A do J,
  • od 10.45 do 11.45 – učenci z začetnimi črkami priimkov od K do O,
  • od 12.00 do 13.00 – učenci z začetnimi črkami priimkov od P do U.

Učenci s posebnimi potrebami prinesite k vpisu fotokopijo odločbe in/ali individualiziranega programa, da bomo lahko načrtovali delo tudi na srednji šoli.

Tisti, ki ste bili v osnovni šoli spoznani za nadarjene, prinesite s seboj izpolnjeno Poročilo učenca oz. učenke o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih v osnovni šoli. Poročilo dobite na spletni strani naše šole (zgornji meni O šoli –> Svetovalna služba –> Delo z nadarjenimi dijaki) ali na spletni strani Zavoda za šolstvo. Potrdite ga v osnovni šoli.

Učenci, ki si boste želeli izposoditi učbenike iz učbeniškega sklada, boste ob vpisu lahko izpolnili naročilnico in jo takoj ali najpozneje do torka, 26. 6. 2018, oddali v tajništvu šole. Delovni zvezki in učbeniki, ki jih učenci potrebujejo več let, niso vključeni v izposojo (predvsem učbeniki tujih jezikov). Seznam vseh učbenikov bo objavljen na spletni strani šole.

Ob vpisu boste prejeli tudi prijavnico za šolsko prehrano z navodili in navodila za naročilo dijaške izkaznice (obvezna je za tiste, ki se boste prijavili na šolsko prehrano). Prijavnico za šolsko prehrano boste lahko oddali takoj ali najpozneje do petka, 29. 6. 2018 (prav tako v tajništvu šole). Dijaško izkaznico naročite elektronsko.

S seboj prinesite izpolnjene in podpisane izjave o varovanju osebnih podatkov, ki ste jih prejeli v dopisu na dom (tabela 1, izjava staršev oz. zakonitih zastopnikov, izjava dijaka, 86/VII člen ZPSI-1 in 42. člen ZGim).


Želimo ti čim boljši uspeh v programu, ki si ga izbral-a.

Šolska svetovalna služba

Arheologi pri Knežaku dobili edinstven vpogled v železnodobno krajino

Na podlagi »lidarskih posnetkov« (lasersko snemanje iz zraka) so arheologi v okolici Knežaka, Šembij in Trnovega odkrili ostanke fosilne krajine iz železne dobe in pozne antike. V okolici prazgodovinskih naselbin so odkrili polja, poti in mejne zidove. Na območju Gradišča nad Knežakom in trnovskega Gradišča pa se na posnetkih kažeta celo mestni naselbini iz pozne antike.

Pri Šembijah so arheologi iz Narodnega muzeja Slovenije v maju izvajali tudi manjša arheološka izkopavanja na območju prazgodovinskega zidu, za katerega menijo, da je morda razmejeval skupnost na območju današnjega Knežaka od tiste v dolini Reke.

Izkopavanja bodo nadaljevali tudi poleti, na območju šembijskega gradišča in v njegovi neposredni bližini.

Besedilo in fotografije: Sabina S. Pugelj


Gimnazija Ilirska Bistrica je od 12. februarja 2016 do 12. aprila 2016 gostila razstavo Okno v prazgodovinsko krajino Knežaka in Ilirske Bistrice avtorjev dr. Edise Lozić, dr. Benjamina Štularja in dr. Boštjana Laharnarja. Razstava predstavlja krajino Knežaka in Ilirske Bistrice, kot jo razkriva tehnologija lidarskega snemanja površja, s pomočjo katere je vidna prazgodovinska krajina z oblikami, ki jih doslej nismo prepoznali.

24. marca 2016 je bilo na Gimnaziji Ilirska Bistrica organizirano tudi predavanje dr. Boštjana Laharnarja na temo razstave
Okno v prazgodovinsko krajino Knežaka in Ilirske Bistrice

Razstava Okno v prazgodovinsko krajino Knežaka in Ilirske Bistrice

Razporedi za ustni del splošne mature

Poimenski razpored kandidatov Gimnazije Ilirska Bistrica za ustni del splošne mature po predmetih je od 11. 6. 2018 objavljen na oglasni deski šole v 1. nadstropju.

Vsi ustni izpiti splošne mature potekajo v prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV, armije 1, Ilirska Bistrica.

Vodstvo šole

Športni dan za 1. r, 2. r in 3. r

TRETJI ŠPORTNI DAN

za 1., 2. in 3. letnik programa tehnik računalništva


KDAJ: torek, 29. 5. 2018, ob 8.00

KJE: športna dvorana OŠ Antona Žnideršiča

KDO: dijaki 1. R, 2. R in 3. R

KAJ: tekmovanja v nogometu in košarki


Program športnega dne:

1. ZBOR OB 8.00
2. DOLOČITEV SISTEMA TEKMOVANJ
3. ODMOR IN MALICA OB 10.30
4. FINALNE TEKME
5. PREVERJANJE PRISOTNOSTI

Vsi dijaki sodelujejo v obeh športnih aktivnostih!

Šolska malica bo v jedilnici OŠ Antona Žnideršiča.

Športni dan je priznan z vpisom prisotnosti pri profesorjih.

OBVEZNA ŠPORTNA OPREMA!

Aktiv športnih pedagogov

Stran 1 od 20212345...102030...Zadnja »