Select Page

Obvezne izbirne vsebine

Dejavnosti, ki se priznajo kot prosta izbira


1. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 18 3 učitelji ŠVZ 26. 9. 2019, 22. 1. in 1. 6. 2020
zdravstvena vzgoja 2 ZD Ilirska Bistrica po razporedu med 16. in 31. 1. 2020
zasvojenost s spletom, varni na internetu, trgovanje z ljudmi 4 po razporedu med 16. in 31. 1. 2020
delavnice na temo zasvojenosti 2 M. Kramli po razporedu med 16. in 31. 1. 2020
delavnice na temo državljanske kulture 2 MSS po razporedu med 16. in 31. 1. 2020
poslovni bonton 3 Sonja, Kajetana, Eneja
zdravniški pregled 3 1 ZD Ilirska Bistrica 10. 9. 2019
učenje učenja 6 svetovalna služba
knjižnično-informacijska znanja (ogled mestne knjižnice) 2 Nives Grešak september
ogled glasbene predstave 6 učitelj glasbe, Kajetana 29. 1. 2020
spoznavni dnevi 16 CŠOD Vojsko 18.-20. 9. 2019
enodnevna ekskurzija Trst-Gradež-Oglej 8 1 razrednik 21. 4. 2020
delavnice na temo trajnostnega razvoja 6 1 termin naknadno določen
SKUPAJ OBVEZNI DEL 78
PROSTA IZBIRA 12
ekskurzija – Firence 12 2 razrednik 11. in 12. 6. 2020
SKUPAJ 90

2. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 18 3 učitelji ŠVZ 26. 9. 2019, 22. 1. in 1. 6. 2020
naravoslovni dan – Botanični vrt v Ljubljani + filmska predstava 6 1 učitelj BIO konec maja/začetek junija
učenje socialnih veščin 3 Center za pomoč mladim po razporedu med 16. in 31. 1. 2020
dan prometne vzgoje 6 1 zunanji izvajalci, Kajetana 21. 4. 2020
SKUPAJ OBVEZNI DEL 33
PROSTA IZBIRA 57
ekskurzija na Dunaj in Koroško 24 3 od 10. do 12. 6. 2020
letna šola v naravi – Prekmurje 24 3 Mojca Habič, Kajetana od 9. do 11. 10. 2019
prosta izbira 9
SKUPAJ 90

3. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 12 2 učitelji ŠVZ 26. 9. 2019, 22. 1. 2020
zdravniški pregled 4 1 ZD Ilirska Bistrica 1. 10. 2019
zdravstvena vzgoja 2 ZD Ilirska Bistrica po razporedu med 5. in 16. 11. 2018
karierna orientacija, TŠI 6 svetovalna služba
SKUPAJ OBVEZNI DEL 24
PROSTA IZBIRA 66
Hiša EU, ogled seje DZ in NUK-a 8 1 Kajetana marec 2020
naravoslovno – podjetniški tabor 28 3 učitelji BIO, KEM, GEO, ŠVZ in Kajetana od 9. do 11. 10. 2019
ekskurzija v tujino – Rim 24 3 razrednik od 10. do 12. 6. 2020
drugo, gledališka ali filmska predstava 6
SKUPAJ 90

4. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 12 2 učitelji ŠVZ 26. 9. 2019, 22. 1. 2020
informativni dan 6 1 zunanji izvajalci 14. 2. 2020
karierna orientacija 6 svetovalna služba
gledališka predstava – večerna predstava 6 1 razrednik in aktiv slavistov
SKUPAJ  30