Select Page

Informacije o varstvu osebnih podatkov za dijake

POSTAL SEM DIJAK/ŠTUDENT TE ŠOLE, KATERE PODATKE O MENI ZBIRATE IN SHRANJUJETE?

Na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakona o gimnazijah so v naših evidencah tvoje ime in priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, prebivališče ter katero šolo in program si obiskoval, preden si se vpisal k nam, katere tuje jezike si se učil v osnovni šoli, kakšne so bile tvoje ocene, če si mogoče kdaj že ponavljal letnik ali obiskoval katero drugo srednjo šolo ter podatki o tvojih starših (osebno ime, prebivališče, telefonska številka).

S KAKŠNIM NAMENOM ZBIRATE IN HRANITE TE MOJE PODATKE?

Omenjene podatke potrebujemo zaradi izvajanja učnega procesa, napredovanja, zaključka šolanja ter z namenom komunikacije s tvojimi starši oz. zakonitimi zastopniki (skrbniki).

KOMU BOSTE POSREDOVALI PODATKE?

Podatki se hranijo v evidencah šole, posredujemo pa jih Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, drugim pa le, če imajo utemeljen razlog na podlagi zakona, recimo sodišču.

ZAKAJ MORAM TOREJ JAZ IN MOJI STARŠI ZA PODPISATI ŠE IZJAVO, DA SE STRINJAMO, DA ME FOTOGRAFIRATE, SNEMATE, DA LAHKO UPORABITE MOJO TELEFONSKO ŠTEVILKO IN MOJ ELEKTRONSKI NASLOV?

Za te osebne podatke potrebujemo tvojo privolitev, s katero se strinjaš s tem, ter da te podatke hranimo in uporabimo za namen, ki je naveden na izjavi in samo za toliko časa, kot je navedeno. Po tem času pa podatke izbrišemo.

KAJ PA ČE SI PREMISLIM?

Seveda je to tvoja pravica – pravica do preklica. V tem primeru nas obvestiš in podatke, ki smo jih uporabljali s tvojo privolitvijo, bomo v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 30 dneh izbrisali.

ALI LAHKO ZAHTEVAM IZBRIS TUDI DRUGIH PODATKOV, KI JIH HRANITE NA PODLAGI ZAKONA?

Ne, izbrisa teh podatkov ne moreš zahtevati, saj jih šola o tebi mora hraniti.

OPAZIL SEM, DA SO PODATKI NAPAČNI. KAJ NAJ NAREDIM?

V tem primeru imaš pravico zahtevati popravek osebnih podatkov. Svojo zahtevo nasloviš na šolo in brez odlašanja, najkasneje v 30 dneh, bomo te podatke popravili.

KAJ PA ČE IMAM V ŠOLI KAKŠNE TEŽAVE IN POTREBUJEM POMOČ SVETOVALNE SLUŽBE? SE TUDI V TEM PRIMERU TO KAM ZAPIŠE IN KOMU POSREDUJE?

Svetovalna služba zbira podatke o tebi le v soglasju s tabo in tvojimi starši, če si še mladoleten. Če pa si v družini ogrožen in te je treba zavarovati, zadostuje tudi samo tvoje soglasje.

Seveda pa so svetovalni delavci dolžni podatke varovati kot poklicno skrivnost in jih ne smejo posredovati naprej brez tvoje vednosti in še to običajno le s tvojo privolitvijo. Te podatke morajo varovati tudi učitelji, ki so jim bili podatki posredovani z namenom, da ti omogočijo uspešnejše šolanje. Izjema je le v primeru, da te je potrebno zaščititi, recimo pred nasiljem.

ALI ME LAHKO »TESTIRATE ZA ŠPORTNO VZGOJO« OZ. ZA VODENJE ŠPORTNO VZGOJNEGA KARTONA?

Za zbiranje podatkov in vodenje evidence o tvojih gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih (telesna višina, teža, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost in vzdržljivost) športni pedagog potrebuje tvojo privolitev. Te podatke potrebujejo za statistične analize na Fakulteti za šport, kjer ugotavljajo, kako se gibalne sposobnosti spreminjajo iz generacije v generacijo pri dijakih. V kolikor se ne strinjaš s tem, se teh podatkov o tebi ne bo zbiralo in nikomur pošiljalo.

ZANIMA ME, KATERE OSEBNE PODATKE ŠOLA ZBIRA IN HRANI O MENI. LAHKO TO IZVEM?

Lahko. To imenujemo pravica do vpogleda. Kadarkoli imaš pravico, da ti oz. tvoji starši oz. skrbniki, če si še mladoleten, zahtevate vpogled v tvoje osebne podatke.

Več informacij je dostopnih na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

KAM SE OBRNEM, ČE POTREBUJEM DODATNE INFORMACIJE GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV OZ. ČE UGOTOVIM, DA SO KRŠENE MOJE PRAVICE?

V tem primeru se lahko obrneš na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, njene kontaktne podatke najdeš na spletni strani šole.

V primeru, da ne dobiš zadovoljivega odgovora oz. se problem ne razreši, pa se lahko obrneš tudi na pisarno informacijskega pooblaščenca.


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Nadja Šuligoj Kunilo
e-pošta: nadja.kunilo@gimng.si
Telefon: (05) 335 84 13


(Število obiskov: 425)
Dostopnost