Select Page

Poslovno komuniciranje

Poslovne predstavitve

Poslovna predstavitev je neposredno komuniciranje z večjim številom udeležencev in udeleženk oziroma z ožjim ali širšim občinstvom. Vključuje tako govorjenje oziroma ustno komuniciranje kot tudi različne vidike neverbalne komunikacije. Predstavitve so lahko samo...

Citiranje in navajanje literature ter oblikovanje pisnega izdelka

Citiranje in navajanje literature Vsako navajanje trditev, misli ali dognanj drugih, tako dobesedno citiranje kot tudi povzemanje in parafraziranje, je treba v besedilu podpreti z referenco (citiranje), na koncu prispevka pa je treba reference navesti v seznamu...

Bonton pri mizi – video prispevki

Bonton obnašanja za mizo, Oddaja Dobro jutro, dostopno na: http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro-prispevki/32016141 (16. 3. 2017) Bonton obnašanja za mizo (špageti, sadje, kruh, solata), Oddaja Dobro jutro, dostopno na:...

Poslovni bonton o zamujanju – video prispevki

Ljudje se pogosto sklicujemo na prometne zastoje, težave s parkiranjem, nepoznavanje lokacije itd., ko zamudimo na predavanje, na sestanek ali poslovni razgovor, v službo itd. Vendar poslovni bonton takšno sklicevanje in opravičevanje prepoveduje. Zahteva, da smo...

Poslovni bonton pozdravljanja in predstavljanja – video prispevki

Poslovni bonton pozdravljanja Če se s sodelavci in sodelavkami na delovnem mestu pozdravljamo, je to vsekakor po pravilih poslovnega bontona. Priznati pa moramo, da ne gre samo za vprašanje bontona, ampak tudi za vpliv na naše počutje: ob pozdravu se najbrž počutimo...

Poslovni bonton – video prispevki

4.1. Poslovni bonton: Pravila poslovnega bontona https://www.youtube.com/watch?v=flS5ujL2JHI Vir: YouTube, 4.1. Poslovni bonton: Pravila poslovnega bontona, dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=flS5ujL2JHI (16. 3. 2017) 4.2. Poslovni bonton: Oblačila...


(Število obiskov: 632)
Dostopnost