Select Page

Interesne dejavnosti


1. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 18 3 učitelji ŠVZ 29. 9. 2018, 17. 1. in 29. 5. 2019
ogled glasbene predstave – popoldne 9 19. 3.2019
spoznavanje šolskega okoliša-projektni dan 6 učitelji ZGO, GEO, BIO 6. 6. 2019
ogled knjižnice 2
zdravniški pregled 4 ZD Ilirska Bistrica
učenje učenja 4 svetovalna služba
zdravstvena vzgoja, varni na spletu, trgovanje z ljudmi 6 po razporedu med 5. in 16. 11. 2018
delavnice na temo zasvojenosti 2 M. Kramli po razporedu med 5. in 16. 11. 2018
varstvo pri delu 4 september
prosta izbira 9
PROSTA IZBIRA – podjetniški tabor 32 3.-5. 6. 2019
SKUPAJ 96

2. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 18 3 učitelji ŠVZ 29. 9. 2018, 17. 1. in 29. 5. 2019
dan prometne vzgoje 8 1 zunanji izvajalci, koordinator ID 23. 4. 2019
učenje socialnih veščin 3 svetovalna služba
ogled gledališke, filmske predstave 12
naravoslovni dan (opazovanje luninega mrka) 6 21. 1. 2019
spoznavanje poklicnega področja – razstava računalnikov 6 april
dvodnevna strokovna ekskurzija Dunaj-Linz (s 3. R) 22 2 razrednik 6. in 7. 6. 2019
delavnice na temo nenasilja 2 1 Center za pomoč mladim 16. 1. 2019
SKUPAJ OBVEZNI DEL 77
PROSTA IZBIRA 19
SKUPAJ 96

3. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 18 2 učitelji ŠVZ 29. 9. 2018, 17. 1. in 29. 5. 2019
varstvo pri delu 4 september
zdravniški pregled 4 ZD Ilirska Bistrica
zdravstvena vzgoja 2 ZD Ilirska Bistrica po razporedu med 5. in 16. 11. 2018
dvodnevna strokovna ekskurzija Dunaj-Linz (z 2. R) 24 2 razrednik 6. in 7. 6. 2018
karierna orientacija 4 svetovalna služba
PROSTA IZBIRA 40
SKUPAJ 96

4. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 12 2 učitelji ŠVZ 29. 9. 2018, 17. 1. 2019
informativni dan 6 1 15. 2. 2019
kulturne dejavnosti – večerna predstava 18
karierna orientacija 6 svetovalna služba
strokovna ekskurzija – projektni dan (snemalni studio) 8 1 Martin Simčič
naravoslovni dan – čistilna akcija 4
PROSTA IZBIRA 10
SKUPAJ 64