Select Page

Interesne dejavnosti

Dejavnosti, ki se priznajo kot prosta izbira


1. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL        
športni dnevi 18 3 učitelji ŠVZ september, 21. 1. in 31. 5. 2021
kulturne dejavnosti 9      
spoznavanje šolskega okoliša-projektni dan 6   učitelji ZGO, GEO, BIO maj
obisk knjižnice 2      
zdravniški pregled 4   ZD Ilirska Bistrica  
učenje učenja 4   svetovalna služba  
zdravstvena vzgoja, varni na spletu, trgovanje z ljudmi 6     po razporedu med 18. in 4. 2. 2021
delavnice na temo zasvojenosti 2     po razporedu med 18. in 4. 2. 2021
varstvo pri delu 4     september
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3   učitelji informatike in računalništva september
PROSTA IZBIRA – podjetniški tabor 32     od 21. do 23. 6. 2021
PROSTA IZBIRA 6      
SKUPAJ 96      

2. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL        
športni dnevi 18 3 učitelji ŠVZ september, 21. 1. in 31. 5. 2021
dan prometne vzgoje 8 1 zunanji izvajalci, Kajetana april
učenje socialnih veščin 3   Center za pomoč mladim po razporedu med 18. in 4. 2. 2021
ogled gledališke, filmske predstave 12      
naravoslovni dan  6      
spoznavanje poklicnega področja – ekskurzija 6     april
dvodnevna strokovna ekskurzija v tujino – Cebit (s 3. R) 22 2 razrednik april
delavnice na temo nenasilja 2 1 Center za pomoč mladim po razporedu med 18. in 4. 2. 2021
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3   učitelji informatike in računalništva september
PROSTA IZBIRA 16      
SKUPAJ 96      

3. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL        
športni dnevi 12 2 učitelji ŠVZ september, 21. 1. 2021
varstvo pri delu 2     september
zdravniški pregled  4   ZD Ilirska Bistrica  
zdravstvena vzgoja 2   ZD Ilirska Bistrica po razporedu med 18. in 4. 2. 2021
dvodnevna strokovna ekskurzija v tujino – CeBit (z 2. R) 24 2 razrednik april
karierna orientacija 4   svetovalna služba  
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3   učitelji informatike in računalništva september
PROSTA IZBIRA 45      
SKUPAJ 96      

4. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL        
športni dnevi 6 1 učitelji ŠVZ 21.01.2021
informativni dan 6 1   12.02.2021
kulturne dejavnosti – večerna predstava 18      
karierna orientacija 6   svetovalna služba  
strokovna ekskurzija – projektni dan (snemalni studio) 8 1 Martin Simčič  
čistilna akcija 4      
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3   učitelji informatike in računalništva september
PROSTA IZBIRA 13      
SKUPAJ 64