Select Page

Interesne dejavnosti

Dejavnosti, ki se priznajo kot prosta izbira

Zbirnik opravljenih interesnih dejavnosti


1. letnik

Dejavnost

Št. ur

OBVEZNI DEL

 

športni dnevi

18

ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave

6

spoznavanje šolskega okoliša – projektni dan

6

obisk knjižnice, projekt Rastem s knjigo

2

zdravniški pregled

6

učenje učenja

6

zdravstvena vzgoja, varni na spletu

4

zasvojenost s spletom

1

varstvo pri delu

4

uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo

6

PROSTA IZBIRA – podjetniški tabor

32

SKUPAJ

96


2. letnik

Dejavnost

Št. ur

OBVEZNI DEL

 

športni dnevi

18

dan prometne vzgoje

8

učenje socialnih veščin

3

ogled gledališke, filmske predstave

12

naravoslovni dan

6

spoznavanje poklicnega področja – ekskurzija

6

dvodnevna strokovna ekskurzija

22

delavnice na temo nenasilja

2

PROSTA IZBIRA

19

SKUPAJ

96


3. letnik

Dejavnost

Št. ur

OBVEZNI DEL

 

športni dnevi

12

varstvo pri delu

2

zdravniški pregled

6

zdravstvena vzgoja

2

dvodnevna strokovna ekskurzija

24

karierna orientacija

4

PROSTA IZBIRA

48

SKUPAJ

96


4. letnik

Dejavnost

Št. ur

OBVEZNI DEL

 

športni dnevi

12

informativni dan

6

kulturne dejavnosti – večerna predstava

18

poklicno usmerjanje

6

strokovna ekskurzija – projektni dan

8

naravoslovni dan, čistilna akcija

4

PROSTA IZBIRA

10

SKUPAJ

64


(Število obiskov: 666)
Dostopnost