Select Page

Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba je namenjena je dijakom, njihovim staršem in učiteljem. Tam se lahko pogovorite o:

  • izbiri študijske smeri in poklica (Kam po zaključeni srednji šoli?),
  • načinih učenja in učnih težavah (Kako izboljšati učni uspeh?),
  • drugih težavah in dilemah (Kaj se mi dogaja? Zakaj me je strah? Kaj naj naredim?),
  • preusmeritvah (Se lahko prepišem na drugo šolo?),
  • vpisu v prvi letnik (Kakšen je postopek vpisa v prvi letnik?),
  • pomoči dijakom s posebnimi potrebami in pridobitvi pedagoške pogodbe (Na kakšen način mi šola lahko pomaga?),
  • razvijanju nadarjenosti (Kako izkoristim svoj potencial?),
  • in še marsikaj.
Marija Pirih, univ. dipl. psih., svetovalka za:

  • Gimnazija v Postojni in Ilirski Bistrici
  • Tehnik računalništva v Ilirski Bistrici
Kontakt E-naslov: marija.pirih@guest.arnes.si
Telefon: 081 601 671 (Postojna), 05 711 11 13 (Ilirska Bistrica)
Govorilne ure

Na Šolskem centru Postojna je Marija Pirih prisotna vsak dan razen sredah. Po dogovoru so govorilne ure tudi v popoldanskem času. Telefonski razgovori so možni med 10.15 in 11.00 uro na telefonski št. 081 601 671.

Na Gimnaziji Ilirska Bistrica je Marija Pirih prisotna ob sredah. Telefonski razgovori in najave obiska na telefonski št. (05) 711 11 13. Telefonski razgovori so možni tudi druge dneve, ko je psihologinja v Postojni, in sicer med 10.15 in 11.00 uro na telefonski št. 081 601 671.

Govorilne ure so namenjene kratkim, nujnim pogovorom, telefonskim klicem in dogovorom za daljše razgovore, ki praviloma potekajo izven terminov govorilnih ur, po dogovoru lahko tudi v popoldanskem času.