Select Page

Predstavitev in zgodovina šole

Gimnazija Ilirska Bistrica ima svoje prostore v prijetnem, mirnem okolju, na robu mesta in v bližini drugih izobraževalnih ustanov, javnih zavodov in organizacij (Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Glasbena šola Ilirska Bistrica, Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica, društvo radioamaterjev Radio klub Snežnik Ilirska Bistrica, Območno združenje Rdečega križa Ilirska Bistrica itd.). S svojim delovanjem je začela v šolskem letu 2004/05. Prva generacija je štela 46 dijakov dveh gimnazijskih oddelkov. V šolskem letu 2007/08 je maturirala prva generacija dijakov, ki se je izobraževala po programu splošne gimnazije. V šolskem letu 2009/10 se je poleg programa gimnazija začel izvajati srednješolski strokovni izobraževalni program tehnik računalništva, za katerega se je na ožjem in širšem območju pokazal večji interes. V šolskem letu 2012/13 je maturirala prva generacija dijakov, ki se je izobraževala po tem strokovnem programu.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Dijaki večinoma prihajajo iz občine Ilirska Bistrica, nekaj dijakov ima stalno prebivališče v občini Hrpelje-Kozina, nekaj dijakov pa prihaja iz postojnske in pivške pa tudi logaške občine.

PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI

Gimnazija Ilirska Bistrica ima za pouk namenjenih 17 učilnic, in sicer:

  • 6 velikih učilnic (do 32 mest),
  • 3 male učilnice (do 12 mest),
  • 3 računalniške učilnice (do 20 mest),
  • srednje velika učilnica (do 20 mest),
  • specializirana učilnica za pouk kemije, biologije in fizike (do 32 mest),
  • računalniški laboratorij (do 16 mest),
  • laboratorij za strežniške sisteme (do 16 mest),
  • multimedijski studio (do 16 mest).

Dijaki nimajo matičnih učilnic in se vsako uro selijo v drug razred. Učitelji večinoma izvajajo pouk v svojih učilnicah, namenjenih poučevanju njihovega predmeta. Tako imajo pri roki učne pripomočke, ki jih potrebujejo pri izvedbi pouka. Poleg učilnic so tudi kabineti (vsaka učilnica ima svoj kabinet oz. kabinet povezuje dve učilnici), v katerih je na razpolago oprema, ki omogoča nemoten potek učnega procesa. Opremljenih je 9 kabinetov.

Vse učilnice (04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 in 18) so opremljene z računalnikom in projektorjem. Učilnici 06 in 08 imata tudi interaktivno tablo.

Dijaki se v času glavnega odmora, pred in po pouku zadržujejo v učilnici 02, večnamenskem prostoru – »Klubu«, ki služi kot čitalnica, v kateri imajo dijaki na voljo revije v tujih jezikih, radio, CD-predvajalnik in dva računalnika z neomejenim dostopom do interneta. Ta prostor je namenjen učenju, branju, pisanju domačih nalog, pripravi seminarskih nalog ipd.

Šolske knjižnice na Gimnaziji Ilirska Bistrica ni, zato si dijaki izposojajo knjige ter ostalo za šolo potrebno literaturo in učno gradivo v Knjižnici Makse Samsa, mestni knjižnici, ki služi kot šolska knjižnica, kjer imajo dijaki ob predložitvi potrdila o šolanju brezplačno vpisnino. Zamudnina in podaljšanje izposoje se obračunata v skladu s pravilnikom knjižnice. Knjižnica vsako leto v dogovoru s šolo nabavi knjige, ki jih dijaki in učitelji potrebujejo pri svojem delu. Poleg tega je za potrebe Gimnazije Ilirska Bistrica na voljo šolska knjižnica matične enote Šolskega centra Postojna.

V šolskem letu 2013/14 se je v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica vzpostavila optična internetna povezava. Ob finančni pomoči Občine so bili izvedeni preureditev in optimizacija ogrevalnega sistema ter zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva, s čimer so se bistveno zmanjšali stroški ogrevanja. V šolskem letu 2017/18 je bila urejena nova šolska kuhinja, ki jo je financirala Občina Ilirska Bistrica in dijakom naše šole nudi toplo šolsko malico. Od februarja 2019 je na voljo tudi malica za zaposlene. Ob zadostni pripravljenosti pristojnih načrtujemo pripravo dokumentacije in prijavo na ustrezen razpis za sanacijo objektov v državni lasti, s čimer se bo prenovilo fasado objekta šole.

Pouk športne vzgoje poteka v športni dvorani OŠ Antona Žnideršiča, na asfaltnem igrišču ob stavbi Gimnazije Ilirska Bistrica (igrišče za rokomet, košarko in nogomet) in v športnem parku Nade Žagar.


(Število obiskov: 1.259)
Dostopnost