Select Page

Tabori in projektni dnevi

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu gimnazija. Šola ima pri njihovi ponudbi in organizaciji precej avtonomije, nekaj pa je prepuščeno tudi prosti izbiri dijaka/inje.

Interesne dejavnosti (ID) so sestavni del predmetnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja – tehnik računalništva.

V sklop OIV in ID spadajo tudi različni večdnevni tabori, projektni dnevi in terensko delo.


VEČDNEVNI TABORI 

Gimnazija

1. letnik: spoznavni vikend na Vojskem

2. letnik: športno-naravaslovno-družboslovni tabor (Planica, Kranjska Gora)

3. letnik: športno-naravaslovno-družboslovni tabor na Debelem Rtiču

Tehnik računalništva 

1. letnik: podjetniški tabor v Prekmurju


PROJEKTNI DNEVI

Gimnazija 

1. letnik: hrana in zdravje / moja hrana – ves planet

2. in 3. letnik: projektni dnevi v okviru predmeta ITS-a

Tehnik računalništva

1., 2. in 3. letnik: v okviru strokovnih predmetov

4. letnik: delo v TV in glasbenem studiu


TERENSKO DELO

V okviru predmetov ali krožkov.


(Število obiskov: 612)
Dostopnost