Select Page

Vizija šole

Strassbourg

Tu smo, da našim dijakom zagotovimo osebno rast, jih pripravimo na odgovoren vstop v svet odraslosti in vzpostavimo spodbudno okolje za oblikovaje svobodnega in samostojnega posameznika.

Tu smo, da udejanjimo temeljno vrednoto sodobne družbe – ZNANJE. Poslanstvo naše šole je v kreiranju čim širšega diapazona in globine znanj, kar dosegamo tako z dajanjem kot sprejemanjem, skratka z deljenjem znanj z drugimi in drugačnimi subjekti, nositelji te vrednote. Rezultat teh procesov je celovita oseba, ki suvereno vstopa v lokalno, nacionalno in širšo evropsko skupnost.

Ustvarjamo duhovno bogastvo, kapital, od katerega je odvisna naša skupna prihodnost.

Vizija in perspektive naše šole so v tem, da postane lokalni izobraževalni center s ponudbo splošno in strokovno izobraževalnih programov za mladino in odrasle, s poudarkom na znanjih s področja računalništva in informacijsko-komunikacijskih ter multimedijskih tehnologij. V tem oziru želimo tesno sodelovati z lokalnim gospodarstvom, kar bo omogočalo sinergijske učinke za razvoj in implementacijo znanj za nas in za naše partnerje. S svojim aktivnim vključevanjem v okolje, v katerem živimo, želimo torej slediti kredu RAZMIŠLJAJ GLOBALNO, DELUJ LOKALNO!

Naš cilj je v izrabi prednosti, ki jih ponuja in zahteva racionalizirana majhnost naše šole in se kažejo v odprtosti, fleksibilnosti in uvajanju sodobnih načinov poučevanja. Zaradi soodvisnosti subjektov učnega procesa želimo tako kot našim dijakom tudi zaposlenim zagotoviti možnosti osebnega in strokovnega razvoja ter aktivnega sodelovanja pri oblikovanju našega družbenega okolja.

Gorazd Brne, univ. dipl. fil. in prof. soc.,
vodja Gimnazije Ilirska Bistrica