Select Page

Srečanje z maturanti 2012

Srečanje z maturanti, ki so opravljali splošno maturo v šolskem letu 2011/12, bo v petek, 28. septembra 2012, ob 19.00, v učilnici št. 1. Sledilo bo družabno srečanje maturantov in profesorjev v šolskem klubu. Vabljeni letošnji maturanti Gimnazije Ilirska...

NOVO!!!

V šolskem letu 2012/13 smo začeli z izvajanjem krožka obnovljivi viri in učinkovita raba energije ter računalniško-oblikovalskega krožka. H krožkoma se lahko prijavite vsak dan med 8.00 in 15.00 uro v pisarni predstojnika Gimnazije Ilirska Bistrica oziroma na...

Subvencije prevoza za dijake

Konec julija 2012 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za dijake. To pomeni, da subvencija...

Podelitev maturitetnih spričeval na Gimnaziji Ilirska Bistrica

V ponedeljek, 16. julija, smo se letošnji maturanti Gimnazije Ilirska Bistrica – vsaj velika večina izmed nas – končno odahnili. Tega dne je namreč Državni izpitni center – RIC Ljubljana objavil rezultate splošne mature 2012. Delež uspešnih maturantov na Šolskem...

Perpetuum gymnasile

Letošnje šolsko leto so dijakinje in dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica zaključili malo drugače. Konec pouka so namreč obeležili s tridnevno prireditvijo, ki je potekala od 14. do 16. junija 2012. Prvi dan se je v Knjižnici Makse Samsa odvijala predstavitev...