Select Page

Ekskurzije


GIMNAZIJA

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu gimnazija. Šola ima pri njihovi ponudbi in organizaciji precej avtonomije, nekaj pa je prepuščeno tudi prosti izbiri dijaka/inje.

V sklop OIV spadajo tudi večdnevne tradicionalne strokovne ekskurzije, ki jih organizirana naša šola.

1. letnik

  • zgodovinsko-umetnostna ekskurzija v Firence

2. letnik

  • zgodovinska ekskurzija na Dunaj

3. letnik

  • večdnevna strokovna ekskurzija v Rim, Neapelj in Pompeje

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Interesne dejavnosti (ID) so sestavni del predmetnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja – tehnik računalništva.

2. in 3. letnik

  • večdnevna strokovna ekskurzija po Sloveniji ali v tujino

OSTALI OGLEDI, IZLETI IN STROKOVNE EKSKURZIJE

Poleg navedenih ekskurzij šola vsako leto organizira še številne druge izlete in oglede, npr.:

  • izlet v adventnem času (Salzburg, Gradec, Innsbruck …) – aktiv profesoric nemščine in popotniški krožek,
  • ogled Beneškega karnevala – popotniški krožek, družboslovje v praksi,
  • obisk in spremljanje seje Državnega zbora Republike Slovenije ter obisk Javnega zavoda RTV Slovenija v okviru predmeta poslovno komuniciranje,

 


STROKOVNE EKSKURZIJE POPOTNIŠKEGA KROŽKA


(Število obiskov: 874)
Dostopnost