Select Page

Tabori, projektni dnevi in terensko delo

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu gimnazija. Šola ima pri njihovi ponudbi in organizaciji precej avtonomije, nekaj pa je prepuščeno tudi prosti izbiri dijaka/inje.

Interesne dejavnosti (ID) so sestavni del predmetnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja – tehnik računalništva.

V sklop OIV in ID spadajo tudi različni večdnevni tabori, projektni dnevi in terensko delo.

 


VEČDNEVNI TABORI 

Gimnazija

1. letnik: spoznavni vikend

3. letnik: podjetniško-naravoslovni tabor

Tehnik računalništva 

1. letnik: podjetniški tabor v Prekmurju


PROJEKTNI DNEVI

Gimnazija 

1. letnik: hrana in zdravje / moja hrana – ves planet

2. letnik: vsi smo na istem planetu

Tehnik računalništva

1. in 2. letnik: dnevi računalništva v Polhovem Gradcu

4. letnik: delo v TV in glasbenem studiu


TERENSKO DELO

V okviru predmetov ali krožkov.

November 2016 – terensko delo v slovenskem Primorju za dijake 4. letnika gimnazije, ki so si izbrali geografijo in zgodovino za maturo. Pridružili so se tudi dijaki v sklopu krožka Družboslovje v praksi.


(Število obiskov: 258)