Select Page

Sodelovanje šole s starši


RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE

Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih in govorilnih urah.

V šolskem letu imamo praviloma dva roditeljska sestanka ter eno predavanje strokovnjaka s področje vzgoje in izobraževanja.

Trikrat letno so organizirane skupne popoldanske govorilne ure, ko so staršem na voljo vsi učitelji.

Pogovor z razrednikom in posameznimi učitelji je možen vsak teden v času dopoldanskih govorilnih ur.


SVET STARŠEV IN SVET ŠOLE

Starši spremljajo delo šole prek sveta staršev. Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

Septembra 2019 se je oblikovala delovna skupina predstavnikov staršev Gimnazije Ilirska Bistrica, članov sveta staršev Šolskega centra Postojna, kot posvetovalni organ sveta staršev za enoto Šolskega centra Postojna v Ilirski Bistrici. Delovna skupina se praviloma sestaja teden dni pred sejami Sveta staršev.

Trije predstavniki staršev sestavljajo svet šole Šolskega centra Postojna.


Vodstvo šole


(Število obiskov: 630)
Dostopnost