Select Page

Oblikovalec spletnih strani

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani lahko pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka Strokovni moduli Vsebinski sklopi Št. kred. točk
M7 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov Vzpostavitev omrežnih servisov 6
M8 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij Razvoj spletnih aplikacij 8
M9 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz Strokovni modul v celoti 8
M15 Računalniško oblikovanje Strokovni modul v celoti 8

Izdelovalec spletnih strani se lahko zaposli v podjetju, ki se ukvarja z izdelovanjem spletnih strani ali v oddelku za informatiko kateregakoli večjega podjetja, ki za lastno promocijo in komunikacijo s strankami uporablja spletne strani.

Izdelovalec spletnih strani izvaja naslednja ključna dela:

  • organizira svoje delo in se prilagaja načinu dela v skupini,
  • skrbi za programsko in tehnično opremo za izdelavo spletnih strani,
  • prilagodi naročnikov koncept spletnih strani možnim tehničnim rešitvam,
  • oblikuje in izdela spletne strani,
  • pripravlja projektno dokumentacijo,
  • svetuje naročniku,
  • preverja skladnost rešitev z veljavnimi ali dogovorjenimi dejstvi,
  • izvaja načrtovane naloge v skladu s splošnimi standardi in posebnimi dogovori o kakovosti,
  • komunicira s sodelavci in strankami in sodeluje v projektnih timih.

(Število obiskov: 551)
Dostopnost