Select Page

Skrbnik informacijskih sistemov

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov lahko pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka Strokovni moduli Vsebinski sklopi Št. kred. točk
M4 Vzdrževanje informacijske strojne opreme Strokovni modul v celoti 7
M5 Vzdrževanje informacijske programske opreme Strokovni modul v celoti 7
M10 Oprema za multimedijsko tehniko Strokovni modul v celoti 8
M12 Upravljanje z informacijsko programsko opremo Strokovni modul v celoti 8

 

Skrbnik informacijskih sistemov je zaposljiv v vseh podjetjih, ki imajo svoj oddelek za informatiko. Njegova naloga je zagotavljanje nemotenega dela strojne in programske opreme in pomoč uporabnikom. Skrbnik informacijskih sistemov se ravno tako lahko zaposli v podjetjih, ki se profesionalno ukvarjajo z nudenjem informacijskih storitev strankam.

Skrbnik informacijskih sistemov opravlja naslednja ključna dela:

• pripravlja ustrezna strojna in programska orodja,

• zagotavlja delovanje strojne in programske informacijske opreme,

• izvaja varnostne ukrepe na področju informacijskih sistemov,

• izvaja politiko gesel,

• svetuje na področju uporabe in nadgradnje informacijskih sistemov,

• vodi predpisano dokumentacijo,

• pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika,

• zagotavlja nemoteno delovanje in vzdržuje informacijsko opremo,

• komunicira s sodelavci in strankami in sodeluje v projektnih timih.


(Število obiskov: 601)
Dostopnost