Select Page

Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba je namenjena je dijakom, njihovim staršem in učiteljem. Tam se lahko pogovorite o:

  • izbiri študijske smeri in poklica (Kam po zaključeni srednji šoli?),
  • načinih učenja in učnih težavah (Kako izboljšati učni uspeh?),
  • drugih težavah in dilemah (Kaj se mi dogaja? Zakaj me je strah? Kaj naj naredim?),
  • preusmeritvah (Se lahko prepišem na drugo šolo?),
  • vpisu v prvi letnik (Kakšen je postopek vpisa v prvi letnik?),
  • pomoči dijakom s posebnimi potrebami in pridobitvi pedagoške pogodbe (Na kakšen način mi šola lahko pomaga?),
  • razvijanju nadarjenosti (Kako izkoristim svoj potencial?),
  • in še marsikaj.
Marija Pirih, univ. dipl. psih., svetovalka za:

  • Gimnazija v Postojni in Ilirski Bistrici
  • Tehnik računalništva v Ilirski Bistrici
Kontakt E-naslov: marija.pirih@scpo.si
Telefon: 081 601 671 (Postojna), 05 711 11 13 (Ilirska Bistrica)
Govorilne ure

Na Gimnaziji Ilirska Bistrica je Marija Pirih v času trajanja pouka prisotna ob sredah.

Telefonski razgovori in najave obiska: vsak dan razen srede med 10.15 in 11.00 uro na telefonski št. 081 601 671.


(Število obiskov: 509)
Dostopnost