Select Page

Interesne dejavnosti

Dejavnosti, ki se priznajo kot prosta izbira


1. letnik

Dejavnost Št. ur
OBVEZNI DEL  
športni dnevi 18
kulturne dejavnosti 9
spoznavanje šolskega okoliša-projektni dan 6
obisk knjižnice 2
zdravniški pregled 4
učenje učenja 4
zdravstvena vzgoja, varni na spletu, trgovanje z ljudmi 6
delavnice na temo zasvojenosti 2
varstvo pri delu 4
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3
PROSTA IZBIRA – podjetniški tabor 32
PROSTA IZBIRA 6
SKUPAJ 96

2. letnik

Dejavnost Št. ur
OBVEZNI DEL  
športni dnevi 18
dan prometne vzgoje 8
učenje socialnih veščin 3
ogled gledališke, filmske predstave 12
naravoslovni dan  6
spoznavanje poklicnega področja – ekskurzija 6
dvodnevna strokovna ekskurzija v tujino – Cebit (s 3. R) 22
delavnice na temo nenasilja 2
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3
PROSTA IZBIRA 16
SKUPAJ 96

3. letnik

Dejavnost Št. ur
OBVEZNI DEL  
športni dnevi 12
varstvo pri delu 2
zdravniški pregled  4
zdravstvena vzgoja 2
dvodnevna strokovna ekskurzija v tujino – CeBit (z 2. R) 24
karierna orientacija 4
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3
PROSTA IZBIRA 45
SKUPAJ 96

4. letnik

Dejavnost Št. ur
OBVEZNI DEL  
športni dnevi 6
informativni dan 6
kulturne dejavnosti – večerna predstava 18
karierna orientacija 6
strokovna ekskurzija – projektni dan (snemalni studio) 8
čistilna akcija 4
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3
PROSTA IZBIRA 13
SKUPAJ 64