Select Page

Interesne dejavnosti

Dejavnosti, ki se priznajo kot prosta izbira


1. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 18 3 učitelji ŠVZ 26. 9. 2019, 22. 1. in 1. 6. 2020
ogled glasbene predstave 9 29. 1. 2020
spoznavanje šolskega okoliša – projektni dan 6 učitelji ZGO, GEO, BIO
obisk knjižnice 2 september 2019
zdravniški pregled 4 ZD Ilirska Bistrica 17. 9. 2019
učenje učenja 4 svetovalna služba
zdravstvena vzgoja, varni na spletu, trgovanje z ljudmi 6 po razporedu med 16. in 31. 1. 2020
delavnice na temo zasvojenosti 2 po razporedu med 16. in 31. 1. 2020
varstvo pri delu 4 september 2019
prosta izbira 9
PROSTA IZBIRA – podjetniški tabor 32 od 17. do 19. 6. 2020
SKUPAJ 96

2. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 18 3 učitelji ŠVZ 26. 9. 2019, 22. 1. in 1. 6. 2020
dan prometne vzgoje 8 1 zunanji izvajalci, Kajetana 21. 4. 2020
učenje socialnih veščin 3 Center za pomoč mladim po razporedu med 16. in 31. 1. 2020
ogled gledališke, filmske predstave 12
naravoslovni dan 6
spoznavanje poklicnega področja – ekskurzija 6 april 2020
dvodnevna strokovna ekskurzija v tujino (s 3. R) 22 2 razrednik april 2020
delavnice na temo nenasilja 2 1 Center za pomoč mladim po razporedu med 16. in 31. 1. 2020
SKUPAJ OBVEZNI DEL 77
PROSTA IZBIRA 19
SKUPAJ 96

3. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 12 2 učitelji ŠVZ 26. 9. 2019, 22. 1. 2020
varstvo pri delu 4 september
zdravniški pregled 4 ZD Ilirska Bistrica 24. 9. 2019
zdravstvena vzgoja 2 ZD Ilirska Bistrica po razporedu med 16. in 31. 1. 2020
dvodnevna strokovna ekskurzija v tujino (z 2. R) 24 2 razrednik april 2020
karierna orientacija 4 svetovalna služba
PROSTA IZBIRA 40
SKUPAJ 90

4. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 12 2 učitelji ŠVZ 26. 9. 2019, 22. 1. 2020
informativni dan 6 1 14. 2. 2020
kulturne dejavnosti – večerna predstava 18
karierna orientacija 6 svetovalna služba
strokovna ekskurzija – projektni dan (snemalni studio) 8 1 Martin Simčič
čistilna akcija 4
PROSTA IZBIRA 10
SKUPAJ 64