Select Page

Aktivno državljanstvo (AKD)

Aktivno državljanstvo je obvezni vsebinski sklop v programu gimnazije. Vsebinski sklop je zasnovan interdisciplinarno, v njem se prepletajo in povezujejo spoznanja različnih znanstvenih disciplin (sociologije, filozofije, politologije, zgodovine, geografije …). Temeljni cilj je spodbujanje aktivnega, informiranega in odgovornega demokratičnega državljanstva.
Dijaki/-nje v okviru aktivnega državljanstva razvijajo sposobnost za razumevanje kompleksnosti osebnega in družbenega življenja ter povezanosti in nasprotij med individualnim in družbenim, lokalnim in globalnim.

Katalog znanja vsebuje štiri tematske sklope, ki se med seboj povezujejo in dopolnjujejo. Tematski sklopi so:

  • Državljan/-ka posameznik/-ca,
  • Sodelovanje v skupnosti,
  • Državljan/-ka Republike Slovenije,
  • Državljan/-ka Evropske unije in sveta.

Zasnovani so tako, da izhajajo iz dijaka/-inje državljana/-ke, ki je posameznik/-ca, del skupnosti, države in širšega sveta, ter nakazujejo na štiri ravni državljanskega angažiranja: osebno, družbeno, državno in globalno.


(Število obiskov: 429)
Dostopnost