Select Page

Koder algoritmov

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Koder/koderka algoritmov lahko pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih modulov:

Oznaka Strokovni moduli Vsebinski sklopi Št. kred. točk
M8 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij Razvoj spletnih aplikacij 8
M9 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz Strokovni modul v celoti 8
M13 Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij Strokovni modul v celoti 8
M14 Napredna uporaba podatkovnih baz Strokovni modul v celoti 8

 

Koder algoritmov je zaposljiv v vseh podjetjih, ki v oddelek za informatiko opravljajo naloge razvoja in vzdrževanja programske opreme. Njegova naloga je predvsem kodiranje programskih rešitev skladno z navodili naročnika, testiranje in dokumentiranje programskih izdelkov. Koder algoritmov se ravno tako lahko zaposli v podjetjih, ki se profesionalno ukvarjajo z razvojem in vzdrževanje programske opreme za potrebe naročnikov.

 

Koder algoritmov opravlja naslednja ključna dela:

  • pripravlja ustrezna strojna in programska orodja,
  • izvede rešitve v programskem jeziku,
  • upravlja in uporablja podatke v podatkovni bazi,
  • testira programske rešitve,
  • izpolnjuje predpisano dokumentacijo,
  • pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika,
  • vzdržuje programsko opremo in dokumentacijo,
  • komunicira s sodelavci in strankami in sodeluje v projektnih timih.

(Število obiskov: 678)
Dostopnost