Select Page

Dijaška skupnost

Dijaška skupnost Gimnazije Ilirska Bistrica je skupnost vseh dijakov programov gimnazije in tehnik računalništva. Njen najvišji organ je parlament dijaške skupnosti, ki ga sestavljajo po dva predstavnika oddelčnih skupnosti.

Parlament se sestaja na rednih sestankih (v vsakem šolskem letu so vsaj štirje), na katerih skupaj z mentorjem obravnavajo vprašanja povezana z vzgojno-izobraževalnim programom, organizacijo šole in njenim upravljanjem. 

Dijaška skupnost prek svojih predstavnikov organom šole posreduje predloge dijakov, sodeluje pri načrtovanju dejavnosti šole ter pri organizaciji obšolskih dejavnosti dijakov (npr. sprejem dijakov 1. letnikov na šolo).


(Število obiskov: 784)
Dostopnost