Select Page

Možnosti za nadaljnji študij

Dijaki z opravljeno poklicno maturo lahko šolanje nadaljujejo na vseh višješolskih programih ter na večini visokošolskih programov. Z dodatnim maturitetnim predmetom je omogočen vpis še na večino univerzitetnih programov.

Natančne informacije so na voljo v Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe in zgibanki Možnosti nadaljnjega študija za tehnike računalništva povezava do zgibanke


(Število obiskov: 839)
Dostopnost