Select Page

Obvezne izbirne vsebine

Dejavnosti, ki se priznajo kot prosta izbira


1. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL        
športni dnevi 18 3 učitelji ŠVZ september, 21. 1. in 31. 5. 2021
zdravstvena vzgoja 2   ZD Postojna po razporedu med 18. in 4. 2. 2021
zasvojenost s spletom, varni na internetu, trgovanje z ljudmi 4     po razporedu med 18. in 4. 2. 2021
delavnice na temo zasvojenosti 2   ZD Postojna po razporedu med 18. in 4. 2. 2021
zdravniški pregled 3 1 ZD Postojna/IB  
učenje učenja 6   svetovalna služba  
knjižnično-informacijska znanja (ogled mestne knjižnice) 2   Nives Grešak  
ogled glasbene predstave  6   učitelj glasbe, Kajetana 2.04.2021
spoznavni dnevi 16   CŠOD Vojsko 16. – 18. 9. 2020 (IB)
delavnice na temo trajnostnega razvoja 6 1    
ekskurzija – Firence 12 2 razrednik  
PROSTA IZBIRA        
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3   učitelji informatike in računalništva september
prosta izbira – drugo 10      
SKUPAJ 90      

2. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL        
športni dnevi 18 3 učitelji ŠVZ september, 21. 1. in 31. 5. 2021
naravoslovni dan – Botanični vrt v Ljubljani + filmska predstava 6 1 učitelj BIO konec maja/začetek junija
učenje socialnih veščin 3   Center za pomoč mladim po razporedu med 18. in 4. 2. 2021
dan prometne vzgoje 6 1 zunanji izvajalci, Kajetana april
PROSTA IZBIRA        
ekskurzija na Dunaj in Koroško 24 3    
letna šola v naravi – Prekmurje 24 3 Mojca Habič, Kajetana Tornič 16. – 18. 9. 2020
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3   učitelji informatike in računalništva september
prosta izbira – drugo 6      
SKUPAJ 90      

3. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL        
športni dnevi 12 2 učitelji ŠVZ september, 21. 1. 2021
zdravniški pregled 4 1 ZD Postojna/IB  
zdravstvena vzgoja 2   ZD Postojna/IB po razporedu med 18. in 4. 2. 2021
karierna orientacija, TŠI 6   svetovalna služba  
PROSTA IZBIRA        
Hiša EU, ogled seje DZ in NUK-a 8 1 Kajetana  
naravoslovno – športni tabor 24 3 učitelji BIO, KEM, GEO, ŠVZ in Kajetana 23. – 26. 9. 2020
ekskurzija v tujino 24 3 razrednik  
drugo, gledališka ali filmska predstava 7      
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3   učitelji informatike in računalništva september
SKUPAJ 90      

4. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL        
športni dnevi 6 2 učitelji ŠVZ 21.01.2021
informativni dan 6 1 zunanji izvajalci 12.02.2021
karierna orientacija 6   svetovalna služba  
gledališka predstava – večerna predstava 4 1 razrednik in aktiv slavistov  
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3   učitelji informatike in računalništva september
PROSTA IZBIRA 5      
SKUPAJ  30