Select Page

Vizija šole

Strassbourg

Tu smo, da našim dijakom zagotovimo osebno rast, jih pripravimo na odgovoren vstop v svet odraslosti in vzpostavimo spodbudno okolje za oblikovaje svobodnega in samostojnega posameznika.

Tu smo, da udejanjimo temeljno vrednoto sodobne družbe – ZNANJE. Poslanstvo naše šole je v kreiranju čim širšega obsega in globine znanj, kar dosegamo tako z dajanjem kot sprejemanjem, skratka z deljenjem znanj z drugimi in drugačnimi subjekti, nositelji te vrednote. Rezultat teh procesov je celovita oseba, ki suvereno vstopa v lokalno, nacionalno in širšo evropsko skupnost.

Ustvarjamo duhovno bogastvo, kapital, od katerega je odvisna naša skupna prihodnost.

Vizija in perspektiva naše šole sta v tem, da postane lokalni izobraževalni center s ponudbo splošno in strokovno izobraževalnih programov za mladino in odrasle, s poudarkom na znanjih s področja računalništva ter informacijsko-komunikacijskih in multimedijskih tehnologij. V tem oziru želimo tesno sodelovati z lokalnim gospodarstvom, kar omogoča sinergijske učinke za razvoj in implementacijo znanj za nas in za naše partnerje. S svojim aktivnim vključevanjem v okolje, v katerem živimo, želimo torej slediti kredu RAZMIŠLJAJ GLOBALNO, DELUJ LOKALNO!

Naš cilj je v izrabi prednosti, ki jih ponuja in zahteva majhnost naše šole in se kažejo v odprtosti, fleksibilnosti in uvajanju sodobnih učnih pristopov in načinov poučevanja. Zaradi soodvisnosti subjektov učnega procesa želimo tako našim dijakom kot tudi njihovim staršem in zaposlenim na šoli zagotoviti možnosti osebnega in strokovnega razvoja ter aktivnega sodelovanja pri oblikovanju življenja na šoli in širšega družbenega okolja.

Gorazd Brne, univ. dipl. fil. in prof. soc.,
vodja Gimnazije Ilirska Bistrica


(Število obiskov: 590)
Dostopnost