Select Page

Šolsko tekmovanje iz logike

V četrtek, 24. septembra 2020, bo od 12.30 do 14.30 v učilnicah št. 6 in 7 potekalo šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovanje je namenjeno dijakom vseh letnikov programov gimnazija in tehnik računalništva. Prijave na tekmovanje zbirata profesorici matematike...

Državno tekmovanje v znanju italijanščine

Državno tekmovanje v znanju italijanščine za dijake 4. letnika bo potekalo v petek, 18. septembra 2020, od 15.00 do 17.00 v učilnici št. 14. Potek tekmovanja bo nadzorovala bo prof. Erika Gombač. In bocca al lupo! Vodstvo šole

Informativni dan za vpis v izobraževanje odraslih 2020/21

Vabimo vas na spletni informativni dan za IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH za programe: PREDŠOLSKA VZGOJA (poklicni tečaj),STROJNI TEHNIK,STROJNI TEHNIK (PTI),EKONOMSKI TEHNIK,TEHNIK RAČUNALNIŠTVA,AVTOSERVISER inOBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR za šolsko leto 2020/21. Predstavitev...

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 1. R

V torek, 22. in 29. septembra 2020, bosta v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica za 1. R/IB (31 fantov) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Zdravniški pregled bo potekal po abecednem vrstnem redu priimkov v štirih skupinah po sedem oziroma osem...

Spoznavni dnevi za 1. letnik gimnazije na Vojskem

Dijaki oddelka 1. A/IB bodo v sredo, 16. 9. 2020, odšli na spoznavne dneve na Vojsko. Odhod avtobusa izpred Gimnazije Ilirska Bistrica bo ob 8.00. Za dijake bodo organizirane različne dejavnosti v okviru programa CŠOD Vojsko. Dijake bosta spremljala profesorica...

Šola v naravi v Prekmurju za 2. letnik gimnazije

Od srede, 16. 9., do petka, 18. 9. 2020, bo v Prekmurju za dijake 2. letnika gimnazije potekala šola v naravi. Odhod izpred Gimnazije Ilirska Bistrica bo ob 7.30. Predviden prihod v Ilirsko Bistrico je v petek, v poznih popoldanskih urah. Dijake bodo spremljale...

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

V četrtek, 17. 9. 2020, bo seznanitev kandidatov z uspehom na jesenskem roku splošne mature. Z rezultati se lahko seznanite tudi na spletni strani Državnega izpitnega centra ali na šoli. Obvestila o uspehu pri splošni maturi lahko prevzamete na Šolskem centru Postojna...