Select Page

Aneks k Šolskim pravilom na Gimnaziji Ilirska Bistrica (COVID-19) z dne 25. 8. 2020

Na podlagi priporočil objavljenih v publikaciji »Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s COVID-19« (MIZŠ, Zavod za šolstvo, NIJZ) in ob upoštevanju Šolskih pravil ter Hišnega reda na Gimnaziji Ilirska Bistrica direktorica Šolskega centra Postojna in ravnateljica Srednje šole sprejema ANEKS K ŠOLSKIM PRAVILOM NA GIMNAZIJI ILRISKA BISTRICA V ČASU IZVAJANJA POUKA V RAZMERAH, POVEZANIH S COVID-19

Aneks določa:

  • Hišni red na Gimnaziji Ilirska Bistrica v času izvajanja pouka po prilagojenem modelu B
  • Izvajanje pouka v primeru, da MIZŠ predvidi drugi model izvajanja izobraževanja
  • Pravila izvajanja pouka na daljavo

V vseh ostalih točkah veljajo sprejeta Šolska pravila na Gimnaziji Ilirska Bistrica.

Aneks k Šolskim pravilom ocenjevanja (COVID-19) z dne 20. 4. 2020

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS št. 49/20) ter v skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (UR. l. RS, št. 25/20 in 29/20) in ob upoštevanju Šolskih pravil ocenjevanja znanja na Gimnaziji Ilirska Bistrica, ravnateljica OE/direktorica ŠC Postojna sprejema ANEKS K ŠOLSKIM PRAVILOM OCENJEVANJA NA GIMNAZIJI ILIRSKA BISTRICA

Aneks določa:

  • Načine in roke izpolnjevanja obveznosti, določene z učnim načrtom oz. katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja
  • Potrebno število ocen pri posameznem predmetu/strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju
  • Pravila preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo
  • Pravila popravljanja nezadostnih ocen oz. pridobivanja ocen v primeru neocenjenih dijakov

V vseh ostalih točkah veljajo sprejeta Šolska pravila ocenjevanja znanja na ŠC Postojna.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 13)
Dostopnost