Select Page

Zimski rok poklicne mature bo potekal po naslednjem razporedu:

četrtek, 30. januar  rok za odjavo od zimskega roka PoM
ponedeljek, 3. februar  pisni izpit – 1. predmet: slovenščina
torek, 4. februar   pisni izpit –3. predmet: angleščina, matematika
sreda, 5. februar pisni izpit – 2. predmet: GSP, STR, RČN
četrtek, 6. februa – petek, 14. februar  ustni izpiti in 4. predmet

POMEMBNO: Vsi pisni izpiti bodo potekali v prvem nadstropju Višje strokovne šole, Ljubljanska 2.

Pričetek pisnih izpitov je ob 9.00 h, kandidati pa se morajo zglasiti na šoli najkasneje 20 minut pred pričetkom izpita. Poimenski razpored kandidatov in prostor poteka izpita bosta objavljena na dan pisanja izpita na oglasni deski v prvem nadstropju Višje strokovne šole.

USTNI IZPITI IN ZAGOVORI PROJEKTNIH NALOG (4. predmet) bodo potekali v prostorih Srednje šole, praviloma v popoldanskem času (po pouku) od četrtka, 6. februarja, do petka, 14. februarja, po kasneje objavljenem razporedu.

Prijavljene kandidate naprošamo, da preverijo, ali so tajniku dostavili fotokopije spričeval zadnjih dveh letnikov. Ravno tako kandidate opozarjamo na pravočasno plačilo mature oz. izpitov v računovodstvu šole – kandidati, ki svojih obveznosti ne bodo poravnali ob roku, ne bodo mogli pristopiti k maturi in

Na zimskem roku vam želimo veliko uspehov.

Jadran Aleksić Tscherkassky
tajnik šolske maturitetne komisije za PoM


(Število obiskov: 25)
Dostopnost