Select Page

Franciscejski kataster za Kranjsko (1823-1869), SI AS 176/A/A1 Postojna, k.o. (historično ime: Adelsberg) Vir: Arhiv RS, http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=232263 (27. 9. 2017)

V sklopu dejavnosti zgodovinskega krožka bo Gimnazija Ilirska Bistrica predstavila 17 vasi nekdanje župnije Trnovo v 19. stoletju. Predstavili jih bomo preko primarnih virov iz 19. stoletja. Za vsako vas bomo naredili plakat (17 plakatov + 3 uvodne, kjer bi predstavili splošne razmere na Bistriškem v 19. stoletju), na vsakem plakatu bo slika vasi iz franciscejskega katastra, število hiš in prebivalcev (moški, ženske, narodnost, vera) kot je zapisano v krajevnem repertoriju (to je popis prebivalstva) za leto 1890 ter še opisi vasi v knjigi Postojinskega okrajnega glavarstva in verjetno še iz župnijske kronike.

mag. Sonja Škrlj Počkaj, prof. zgo.,
mentorica zgodovinskega krožka

 


(Število obiskov: 49)
Dostopnost