Select Page

Aprila in junija 2018 bodo za vse oddelke vseh letnikov gimnazijskega programa in programa tehnik računalništva organizirane delavnice zdravstvene vzgoje.

Delavnice v okviru obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti izvaja Zdravstveni dom Ilirska Bistrica in so za vse dijake obvezne. Potekale bodo po spodnjem razporedu:

Dan, datum Oddelek Šolska ura

Št. učilnice

Sreda, 25. 4. 2018 4. R/IB 1. in 2.

13

Sreda, 25. 4. 2018 4. A/IB 3. in 4.
Petek, 1. 6. 2018 2. R/IB 1. in 2.
Sreda, 6. 6. 2018 2. A/IB 1. in 2.
Sreda, 6. 6. 2018 1. A/IB 3. in 4.
Sreda, 13. 6. 2018 1. R/IB 1. in 2.
Sreda, 13. 6. 2018 3. R/IB 3. in 4.
Petek, 15. 6. 2018 3. A/IB 1. in 2.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 1)