Select Page


Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 3. A – sprememba ure

torek, 1. oktobra 2019, bosta za 3. A/IB (5 fantov in 8 deklet) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Vsi dijaki se ob 11.00 zberejo v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Po končanem zdravniškem pregledu in cepljenju proti tetanusu bo sledila zdravstvena vzgoja, ki se bo zaključila predvidoma do 13.30.

Dijaki s seboj prinesejo zdravstveno izkaznico in (rumeno) knjižico o cepljenju oz. (belo) zloženko o cepljenju ter podpisano izjavo o cepljenju (podpisano izjavo prinesejo vsi, tisti, ki se ne želijo cepiti proti tetanusu, se o tem izjasnijo v izjavi). Obrazec izjave o cepljenju dobijo pri razredniku.

Dijaki, ki nimajo izbranega zdravnika v Ilirski Bistrici in niso še opravljali sistematskega pregleda v ZD Ilirska Bistrica,  morajo pred zdravniškim pregledom od osebnega zdravnika pridobiti izpis iz zdravstvenega kartona in ga prinesti s seboj.

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja sta za dijake/inje obvezna.

Na dan zdravniškega pregleda in zdravstvene vzgoje imajo dijaki 3. A/IB oddelka prve tri ure pouk po urniku, od 10.25 do 10.45 sledi malica, po malici pa odhod v Zdravstveni dom Ilirska Bistrica. Po zdravniškem pregledu in zdravstveni vzgoji so dijaki prosti.


Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 3. R

torek, 24. septembra 2019, bosta za 3. R/IB (1 dekle in 25 fantov) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Prva polovica oddelka (prvih trinajst dijakov po abecednem vrstnem redu priimkov) se zbere ob 8.00, druga polovica oddelka (drugih trinajst dijakov po abecednem vrstnem redu priimkov) pa ob 10.00 v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Po končanem zdravniškem pregledu in cepljenju proti tetanusu bo sledila zdravstvena vzgoja.

Dijaki s seboj prinesejo zdravstveno izkaznico in (rumeno) knjižico o cepljenju oz. (belo) zloženko o cepljenju ter podpisano izjavo o cepljenju (podpisano izjavo prinesejo vsi, tisti, ki se ne želijo cepiti proti tetanusu, se o tem izjasnijo v izjavi). Obrazec izjave o cepljenju dobijo pri razredniku.

Dijaki, ki nimajo izbranega zdravnika v Ilirski Bistrici in niso še opravljali sistematskega pregleda v ZD Ilirska Bistrica,  morajo pred zdravniškim pregledom od osebnega zdravnika pridobiti izpis iz zdravstvenega kartona in ga prinesti s seboj.

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja sta za dijake obvezna.

Po zdravniškem pregledu in zdravstveni vzgoji dijaki pridejo na šolo in imajo od 6. šolske ure dalje pouk po urniku.


Vodstvo šole