Select Page

V okviru obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti bosta za dijake/inje 3. R in 3. A oddelka organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja.


V torek, 30. januarja 2018, bosta za 3. A/IB (5 fantov in 15 deklet) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Fanti se zberejo ob 7.15 uri, prva polovica deklet (po abecednem vrstnem redu priimkov) ob 8.00, druga polovica deklet pa ob 8.30 uri v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Po končanem zdravniškem pregledu in cepljenju proti tetanusu bo sledila zdravstvena vzgoja, ki se bo zaključila predvidoma do 11.15 ure. Dijaki s seboj prinesejo zdravstveno izkaznico in (rumeno) knjižico o cepljenju oz. (belo) zloženko o cepljenju ter podpisano izjavo o cepljenju (podpisano izjavo prinesejo vsi, tisti, ki se ne želijo cepiti proti tetanusu, se o tem izjasnijo v izjavi). Obrazec izjave o cepljenju dobijo pri razredniku.


V torek, 23. januarja 2018, bosta za 3. R/IB (19 fantov) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Dijaki se zberejo ob 7.15 uri v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Po končanem zdravniškem pregledu in cepljenju proti tetanusu bo sledila zdravstvena vzgoja, ki se bo zaključila predvidoma do 11.15 ure. Dijaki s seboj prinesejo zdravstveno izkaznico in (rumeno) knjižico o cepljenju oz. (belo) zloženko o cepljenju ter podpisano izjavo o cepljenju (podpisano izjavo prinesejo vsi, tisti, ki se ne želijo cepiti proti tetanusu, se o tem izjasnijo v izjavi). Obrazec izjave o cepljenju dobijo pri razredniku.

Dijaki, ki nimajo izbranega zdravnika v Ilirski Bistrici oziroma v 1. letniku niso imeli zdravniškega pregleda v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica, morajo pred zdravniškim pregledom od osebnega zdravnika pridobiti zdravstveni karton, fotokopijo ali izpis iz zdravstvenega kartona in ga prinesti s seboj.


Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja sta za dijake/inje obvezna.

Po zdravniškem pregledu in zdravstveni vzgoji dijaki pridejo na šolo in imajo od 5. šolske ure dalje pouk po urniku.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 21)
Dostopnost