Select Page

vPIS V 1. LETNIK

Razpisani oddelki:

GIMNAZIJA ILIRSKA BISTRICA
gimnazija 1 oddelek
tehnik računalništva 1 oddelek

Pomembni datumi:

do 4. 4. 2016 Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2016/2017
do 8. 4. 2016 Javna objava številčnega stanja prijav (Internet)
do 26. 4. 2016 Prenosi prijav
do 30. 5. 2016 Javna objava omejitve vpisa (Internet)
do 6. 6. 2016 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa / postopku vpisa
od 15. do 17. 6. 2016
(do 14.00)
Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis na šolah brez omejitve
do 17. 6. 2016 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis uspešnih učencev
do 21. 6. 2016
(do 12.00)
Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka (rangiranje)
27. 6. 2016
(do 12.00)
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 29. 6. 2016
(do 14.00)
Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu
1. 7. 2016 Objava števila še prostih mest (internet)
od 1. 7. do 31. 8. 2016 Vpis na še prosta mesta

Prijave za vpis

Prijavo za vpis v 1. letnik izpolnite vsi, ki se nameravate v letu 2016/17 vpisati v 1. letnik srednje šole, in sicer na obrazcu, ki ga dobite na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ). Prijavnica ima oznako MŠŠ-2-1,20/08. Učenci izpolnite za vpis v 1. letnik samo eno prijavnico (razen, če se želite vzporedno vpisati tudi v program umetniška gimnazija) in jo oddate na svoji osnovni šoli.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis najkasneje do 4. aprila 2016. MIZŠ bo objavilo število prijav za vpis na svojih spletnih straneh najkasneje do 8. aprila 2016.

Učenci, ki se boste v roku prijavili za vpis, a se boste na podlagi teh ali drugih informacij želeli prijaviti na drugo srednjo šolo oziroma v drug program, boste lahko prijavo do 26. aprila 2016 prenesli. Do tega datuma bodo vse šole (ne glede na število prijav) sprejemale take prijave. Po tem roku prijav ne boste mogli več prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov ne bo končan, to je do 1. julija 2016.

Vpis

Vsi prijavljeni boste morali izbranim šolam predložiti dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev med 15. in vključno 17. junijem 2016 (do 14. ure). O točnih datumih in urah vpisa boste obveščeni s strani srednje šole. Na programe brez omejitve vpisa se boste v tem času tudi vpisali.

Če bo šola v primeru večjega števila prijavljenih kandidatov za vpis v posamezen program s soglasjem MIZŠ sprejela sklep o omejitvi vpisa, bo prijavljene o tem pisno obvestila do 6. junija 2016.

Omejitev vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo pri izbiri kandidatov upoštevana naslednja merila za izbiro (kandidati, ki zaključujejo OŠ od šolskega leta 2010/11 naprej): zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Kandidat lahko z učnim uspehom dobi največ 175 točk.

Če se v prvem ali drugem krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike (po predhodnem soglasju kandidata in staršev).

Gimnazija Ilirska Bistrica v primeru omejitve vpisa ne predpisuje dodatnih meril za druge dosežke. Izbira kandidatov bo opravljena v dveh krogih, in sicer:

  • V prvem krogu bodo srednje šole na osnovi navedenih meril izbrale učence za 90 % razpisanih mest. Kandidati bodo o rezultatih obveščeni do 17. junija 2016.
  • Kandidati, ki v prvem krogu ne bodo uspešni, bodo v drugem krogu kandidirali za 10 % preostalih prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in za vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah, ki ne bodo imele dovolj prijavljenih kandidatov. Kandidati bodo o razvrstitvi na eno izmed rangiranih šol obveščeni do 27. junija 2016.

Prosta mesta po končanem drugem krogu bodo objavljena na spletnih straneh MIZŠ 1. julija 2016.


(Število obiskov: 41)
Dostopnost