Select Page

Veseli smo, da ste se odločili za vpis na našo šolo.

Sporočamo vam, da v programih GIMNAZIJA in TEHNIK RAČUNALNIŠTVA letos ne bo omejitve vpisa.

POSTOPEK VPISA

 

Da bi se ob vpisu izognili preveliki gneči, vas prosimo, da dokumente za vpis prinesete na našo šolo v sredo, 21. 6. 2017, po spodaj navedenem  razporedu:

 

GIMNAZIJA

  • od 11.30 do 12.30 – vsi prijavljeni učenci.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

  • od  8.00 do 9.00 – učenci z začetnimi črkami priimkov od A do I,
  • od 9.15 do 10.15 – učenci z začetnimi črkami priimkov od K do Ša,
  • od 10.45 do 11.15 – učenci z začetnimi črkami priimkov od Šk do Ž.

Učenci s posebnimi potrebami prinesite k vpisu fotokopijo odločbe in/ali individualiziranega programa, da bomo lahko načrtovali delo tudi na srednji šoli.


Tisti, ki ste bili v osnovni šoli spoznani za nadarjene, prinesite s seboj izpolnjeno Poročilo učenca oz. učenke o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih v osnovni šoli. Poročilo dobite na spletni strani naše šole (v rubriki svetovalna služba –> Delo z nadarjenimi dijaki) ali spletni strani Zavoda za šolstvo, potrdite pa ga v osnovni šoli.


Učenci, ki si boste želeli izposoditi učbenike iz učbeniškega sklada, boste ob vpisu lahko izpolnili naročilnico in jo oddali najkasneje do torka, 27. 6. 2017 (v tajništvu šole).  Učbeniki, ki jih učenci potrebujejo več let, niso vključeni v izposojo. To velja predvsem za učbenike tujih jezikov. Tudi delovni zvezki niso predmet izposoje. Seznam vseh učbenikov je objavljen na spletni strani šole.

Seznam učbenikov 2016/17 in učbeniški sklad.

V soboto, 9. 9. 2017, bo na Gimnaziji Ilirska Bistrica sejem rabljenih učbenikov, kjer lahko učenci dobijo manjkajoče učbenike in delovne zvezke.


Ob vpisu boste dobili tudi prijavnico za šolsko prehrano z navodili in navodila za izdelavo dijaške izkaznice (obvezna je za tiste, ki se boste prijavili na šolsko prehrano). Naročilnico za dijaško izkaznico boste lahko oddali do petka, 30. 6. 2017.

Želimo vam čim boljši uspeh v programu, ki ste ga izbrali.  

Šolska svetovalna služba


(Število obiskov: 21)
Dostopnost