Select Page

Vozni redi prevozov

Občina Ilirska Bistrica organizira brezplačne avtobusne prevoze dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica s prebivališčem na območju občine Ilirska Bistrica

Upravičenci do koriščenja brezplačnih avtobusnih prevozov so dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica, katerih prebivališče je najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja.

Izvajalca šolskih prevozov v občini Ilirska Bistrica sta:

  • prevoznik Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p. –  linije AŽ 1, DK 1, DK 2, Jelšane in Knežak,
  • podjetje Nomago – linije DK 3, Kuteževo, Pregarje, Podgrad.

Šolski vozni redi (zadnja sprememba september 2023)

Dijaki na linijah, ki jih izvaja Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s. p., morajo za  naročilo vozovnice poslati na elektronski naslov prevoznika info@frelih.com naslednje podatke:

  • ime in priimek dijaka ter naslov prebivališča,
  • letnik šolanja,
  • vstopno in izstopno postajališče.

S strani prevoznika bodo dijaki prejeli odgovor oziroma vozovnico.

Dijakom na linijah, ki jih izvaja podjetje Nomaga to ni potrebno

Za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica s prebivališčem izven občine Ilirska Bistrica velja splošna subvencija prevoza. Upravičenci do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu so dijaki, katerih prebivališče je najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja (več o splošni subvenciji preberi spodaj).

Avtobusni in železniški vozni redi na relaciji Ilirska Bistrica – Postojna – Ilirska Bistrica

Subvencija prevoza za dijake

Subvencionirane prevoze za dijake urejata Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) in Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza. Dijaki so upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu, če je njihovo prebivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja. Vse informacije so dostopne na spletnem portalu e-uprave.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 911)
Dostopnost