Select Page

V sredo, 26. septembra 2018, bo na Gimnaziji Ilirska Bistrica organizirano predavanje in opravljanje izpita iz varstva pri delu za prvi letnik in opravljanje izpita iz varstva pri delu za tretji letnik programa tehnik računalništva.

Izvajalec predavanja in izpita iz varstva pri delu bo g. Matjaž Kogej, inž. stroj.

Dijaki morajo imeti s seboj pisalo in beležko oziroma zvezek. Pri pisanju izpita navaden svinčnik ali rdeč kemični svinčnik NISTA DOVOLJENA.

Predavanje in izpit bosta potekala po spodnjem razporedu:

Šol. ura

Razred Vsebina

Št. učilnice

1.

1. R/IB Predavanje

9

2.

3.

Izpit (pisno preverjanje znanja)

6.

3. R/IB Izpit (pisno preverjanje znanja)

7

7.

Za dijake 1. R/IB oddelka sta udeležba na predavanju in opravljen izpit iz varstva pri delu OBVEZNA in pogoj uspešno zaključenega srednješolskega strokovnega izobraževalnega programa tehnik računalništva. Za dijake 3. R/IB oddelka je opravljen izpit iz varstva pri delu OBVEZEN in pogoj uspešno zaključenega srednješolskega strokovnega izobraževalnega programa tehnik računalništva.

Zamenjave učilnic
1. šolska ura: 2. A/IB v 7
3. šolska ura: 4. A/IB v 5
6. šolska ura: 3. A/IB v 11

Vodstvo šole


(Število obiskov: 1)