Select Page

ACM

Tekmovanje je namenjeno dijakom, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva oz. informatike. Ker ne zahteva posebnega predznanja, se ga lahko udeležijo vsi dijaki, tudi tisti, ki v svojem izobraževanju še niso imeli predmetov s področja računalništva.

Tekmovanje poteka v petih panogah:

1. Tekmovanje v znanju računalništva,
2. Off-line naloga – Zlaganje likov,
3. Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij,
4. Tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti Bober,
5. Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih.

Vsebina posameznih panog.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

Šolsko tekmovanje bo potekalo od 10. do 14. novembra 2014 med 7. in 19. uro v terminih, ki jih določi šola sama. Na njem lahko sodelujejo dijaki srednjih šol oz. gimnazij. Naloge se rešuje na računalnik prek spletnega tekmovalnega sistema. Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja. Natančni kriteriji so opisani v pravilniku tekmovanja.

Državno tekmovanje bo 17. januarja 2015 v Ljubljani. K udeležbi na tekmovanju bo povabljenih iz vsakega razreda 1 % najboljših tekmovalcev. Programski svet tekmovanja lahko, skladno s prostorskimi možnostmi, število povabljenih tudi poveča.

Obe tekmovanji trajata 40 minut. Po tem času se tekmovalno okolje samodejno zapre in shrani rezultate tekmovalca.

Dodatne podrobnosti so opredeljene v pravilniku tekmovanja.

Več o tekmovanju.

Razpis tekmovanja / RTK prijavnica / RTK soglasje / RTK soglasje staršev


(Število obiskov: 22)
Dostopnost