Select Page

Konec julija 2012 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za dijake.

To pomeni, da subvencija prevoza za dijake NI več ena od pravic iz javnih sredstev, o kateri odločajo centri za socialno delo, temveč po novem, za šolsko leto 2012/2013, o pravici do subvencioniranega prevoza dijakov odloča ministrstvo, pristojno za promet.

ZATO VSE DIJAKE OBVEŠČAMO, DA NAJ VLOG ZA SUBVENCIJO PREVOZA NE VLAGAJO NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO, PAČ PA PRI IZVAJALCU SUBVENCIONIRANEGA PREVOZA.

Vloga za subvencionirano vozovnico.

Več na spletnem portalu Planet Siol.net in na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 23)
Dostopnost