Select Page

Prvič razpisane štipendije za deficitarne poklice

Z novim šolskim letom boste lahko dijaki programa tehnik računalništva pridobili štipendijo za deficitarne poklice.

Prvič razpisane štipendije za deficitarne poklice

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je v sredo, 22. 7. 2015, na spletni strani objavil razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2015/2016.

POMEMBNO: Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za štipendiranje izbrani po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev, kar pomeni, da je treba na dan objave obrazca z oddajo vloge zelo pohiteti.

Prijavite se lahko do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2015.

Razpis temelji na novem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1), ki prinaša tudi novo vrsto štipendije, tj. štipendijo za deficitarne poklice.Več informacij v dokumentu Ministrrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Politika štipendiranja (2015-2019).

Z novo vrsto štipendije želi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti spodbuditi vpise v programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja na področjih, kjer povpraševanje delodajalcev presega ponudbo iskalcev zaposlitve na trgu dela, kamor sodi tudi program tehnik računalništva.

Vir: Prvič razpisane štipendije za deficitarne poklice, dostopno na http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo?aid=1157 (23. 7. 2015)


(Število obiskov: 158)
Dostopnost