Select Page

Stanje prijav na dan 26. 6. 2020:

GIMNAZIJA ILIRSKA BISTRICA Predvideno
št. mest za novince
Trenutno št. prijav
Gimnazija 28 26
Tehnik računalništva 28 32*

Prosimo, da morebitne spremembe v številu prijav sproti spremljate na spletni strani šole oz. Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prenosi prijav za vpis potekajo do 16. 6. 2020 do 14.00.

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom šole prosimo, da na elektronski naslov svetovalne delavke ali po običajni pošti posredujete skenirano (fotografirano) izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri zaprosite, da v vašem imenu svetovalna delavka odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Obrazec za izjavo dobite na tej povezavi. KLIKNI

Če bi se želeli pred prenosom prijave posvetovati s svetovalno delavko, lahko to storite po e-pošti ali po telefonu od 25. 5. 2020 dalje (med 10.00 in 11.00).

Kontaktni podatki:

e-pošta: marija.pirih@scpo.si, tel.: 081 601 671


* Če bo število prijavljenih učencev v programu tehnik računalništva po prenosu prijav presegalo število mest za novince, bo šola Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagala omejitev vpisa.


V pomoč pri morebitnem prenosu prijav objavljamo podatke o številu do sedaj zbranih točk vseh prijavljenih učencev za program tehnik računalništva. Število točk pomeni seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov, ki so jih učenci dobili v 7. in 8. razredu osnovne šole.

Vseh možnih točk ima učenec do sedaj lahko 120. S pridobljenimi ocenami v 9. razredu lahko učenec svoj trenutni položaj izboljša ali poslabša. Tistim, ki se glede na do sedaj zbrane točke nahajate na spodnjem koncu, svetujemo, da razmislite o prenosu prijave. V pomoč pri izračunu točk si oglejte Tabelo za izračun točk. KLIKNI

Postopek v primeru omejitve vpisa in merila za izbiro učencev si lahko ogledate v Razpisu za vpis v srednje šole in na spletni strani naše šole v rubriki Vpis v prvi letnik v šolskem letu 2020/21.