Select Page

 

Stanje prijav za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2014/15 na dan 23. 4. 2014:

GIMNAZIJA ILIRSKA BISTRICA

Predvideno
št. mest za novince

Trenutno št. prijav

Gimnazija

28

20

Tehnik računalništva

28

15

 

Prosimo, da morebitne spremembe v številu prijav sproti spremljate na spletni strani šole.

Prenosi prijav za vpis potekajo do 25. 4. 2014 v Šolski svetovalni službi, in sicer:

– na Gimnaziji Ilirska Bistrica ob četrtkih od 13.20 do 14.20,
– na Šolskem centru Postojna vsak dan med 10.15 in 11.00 (razen ob četrtkih).

Za prenos prijav izven navedenih terminov se predhodno dogovorite po telefonu (05/711 11 13 za enoto v Ilirski Bistrici, 081 601 671 za enoto v Postojni).

Stanje prijav za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2014/15 na matični enoti Šolskega centra Postojna.

 

vpis

Razpisani oddelki na Gimnaziji Ilirska Bistrica v šolskem letu 2014/15:

– gimnazija 1 oddelek
– tehnik računalništva 1 oddelek


Več informacij o šoli in izobraževalnih programih v predstavitveni brošuri.

Šolska svetovalna služba

 

Stanje prijav za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2014/15 na dan 10. 4. 2014:

GIMNAZIJA ILIRSKA BISTRICA

Predvideno
št. mest za novince

Trenutno št. prijav

Gimnazija

28

20

Tehnik računalništva

28

15

 

Prosimo, da morebitne spremembe v številu prijav sproti spremljate na spletni strani šole.

Prenosi prijav za vpis potekajo do 25. 4. 2014 v Šolski svetovalni službi, in sicer:

– na Gimnaziji Ilirska Bistrica ob četrtkih od 13.20 do 14.20,
– na Šolskem centru Postojna vsak dan med 10.15 in 11.00 (razen ob četrtkih).

Za prenos prijav izven navedenih terminov se predhodno dogovorite po telefonu (05/711 11 13 za enoto v Ilirski Bistrici, 081 601 671 za enoto v Postojni).

Stanje prijav za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2014/15 na matični enoti Šolskega centra Postojna.

 

vpis

Razpisani oddelki na Gimnaziji Ilirska Bistrica v šolskem letu 2014/15:

– gimnazija 1 oddelek
– tehnik računalništva 1 oddelek


Več informacij o šoli in izobraževalnih programih v predstavitveni brošuri.


PRIJAVE ZA VPIS

Prijavo za vpis v 1. letnik izpolnite vsi, ki se nameravate v letu 2014/15 vpisati v 1. letnik srednje šole, in sicer na obrazcu, ki ga dobite na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ). Prijavnica ima oznako MŠŠ-2-1,20/08. Učenci izpolnite za vpis v 1. letnik samo eno prijavnico (razen, če se želite vzporedno vpisati tudi v program umetniška gimnazija) in jo oddate na svoji osnovni šoli.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis najkasneje do 4. aprila 2014. MIZŠ bo objavilo število prijav za vpis na svojih spletnih straneh najkasneje do 10. aprila 2014.

Učenci, ki se boste v roku prijavili za vpis, a se boste na podlagi teh ali drugih informacij želeli prijaviti na drugo srednjo šolo oziroma v drug program, boste lahko prijavo  do 25. aprila 2014 prenesli. Do tega datuma bodo vse šole (ne glede na število prijav) sprejemale take prijave. Po tem roku prijav ne boste mogli več prenašati,dokler postopek za izbiro kandidatov ne bo končan, to je do 27. junija 2014.

VPIS

Vsi prijavljeni boste morali izbranim šolam predložiti dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev med 17. in vključno 19. junijem 2014 (do 14. ure). O točnih datumih in urah vpisa boste obveščeni s strani srednje šole. Na programe brez omejitve vpisa se boste v tem času tudi vpisali.

Če bo šola v primeru večjega števila prijavljenih kandidatov za vpis v posamezen program s soglasjem MIZŠ sprejela sklep o omejitvi vpisa, bo prijavljene o tem pisno obvestila do 3. junija 2014.

OMEJITEV VPISA

V primeru omejitve vpisa bodo pri izbiri kandidatov upoštevana naslednja merila za izbiro (kandidati, ki zaključujejo OŠ od šolskega leta 2010/11 naprej):zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Kandidat lahko z učnim uspehom dobi največ 175 točk.

Če se v prvem ali drugem krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike (po predhodnem soglasju kandidata in staršev).

Šolski center Postojna v primeru omejitve vpisa ne predpisuje dodatnih meril za druge dosežke. Izbira kandidatov bo opravljena v dveh krogih, in sicer:

  • V prvem krogu bodo srednje šole na osnovi navedenih meril izbrale učence za 90 % razpisanih mest. Kandidati bodo o rezultatih obveščeni do 19. junija 2014.
  • Kandidati, ki v prvem krogu ne bodo uspešni, bodo v drugem krogu kandidirali za 10 % preostalih prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in za vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah, ki ne bodo imele dovolj prijavljenih kandidatov. Kandidati bodo o razvrstitvi na eno izmed rangiranih šol obveščeni do 27. junija 2014.

Prosta mesta po končanem drugem krogu bodo objavljena na spletnih straneh MIZŠ 30. junija 2014.

Vse pomembne podatke o številu prijav in vpisu boste lahko sproti spremljali tudi preko spletnih strani:

Šolska svetovalna služba


(Število obiskov: 10)
Dostopnost