Select Page

ACM tekmovanjaŠolsko tekmovanje bo potekalo v petek, 24. januarja 2014, ob 13. uri istočasno v vseh sodelujočih šolah in traja 180 minut. Tekmovanje ima značaj predtekmovanja in pomeni izbor za udeležbo na državnem tekmovanju. Naloge za šolsko tekmovanje ter kriterije ocenjevanja pripravi državna tekmovalna komisija in so enotni ter obvezni za vse šole, dostopni bodo le na strežniku: http://rtk.ijs.si. Naloge bodo dostopne na dan tekmovanja od 9. ure naprej. Na istem naslovu bodo objavljene tudi rešitve nalog in navodila za ocenjevanje. Na dan tekmovanja bomo na elektronski naslov predsednika šolske tekmovalne komisije poslali spletno povezavo, na kateri bodo objavljene naloge.

Prosimo dijake, da se najkasneje do 17. januarja 2014 prijavite pri katerem od profesorjev strokovnih modulov.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 20)
Dostopnost