Select Page

Razpis srednješolskega natečaja za najboljši haiku

Enaindvajseti natečaj v slovenskem jeziku
Dvajseti natečaj v angleškem jeziku
Trinajsti natečaj v španskem jeziku
Deseti natečaj v nemškem jeziku

Letos bo pošiljanje haikujev potekalo le prek elektronske pošte.

Rok za oddajo haikujev je od 16. novembra 2020 do 17. decembra  2020.  

Pogoji natečaja:

Dijaki lahko sodelujejo na vseh natečajih, vendar morajo biti haikuji za vsak natečaj originalni (nekdo, ki sodeluje na natečaju v slovenskem jeziku, ne more hkrati sodelovati s prevodi na natečaju v angleškem ali španskem jeziku ali obratno). Avtor je lahko le posameznik, haikujev, ki jih napišeta dva ali več avtorjev, ne bomo upoštevali.

Posameznik lahko odda največ pet še neobjavljenih haikujev. Oblika pesmi – trije verzi (po 5, 7, 5 zlogov)  je priporočljiva, ni pa obvezna. Tematika je svobodna: trenutek, “slika”, podoba iz življenja srednješolcev, narave ali drugo …

Dijaki lahko svoje haikuje, lahko pa to storijo tudi mentorice/mentorji, za več dijakov, pošljejo na spodnje elektronske naslove:

Za natečaj v slovenskem jeziku: haiku.slj@gimvic.org
Za natečaj v angleškem jeziku: haiku.anj@gimvic.org
Za natečaj v španskem jeziku: haiku.spj@gimvic.org
Za natečaj v nemškem jeziku: haiku.nej@gimvic.org

V polje »Zadeva« vpišite svojo šifro, ime šole in ime mentorice/mentorja (če pošiljate za več dijakov).

Vsak udeleženec natečaja naj v istem mailu pošlje 2 wordovi datoteki (podrobna navodila o tem so na koncu razpisa): prva datoteka vsebuje šifro udeleženca in največ 5 haikujev

druga datoteka je enaka prvi, vsebuje pa tudi podatke udeleženca (ime in priimek, starost, e-naslov, mentor-ica, e-naslov mentorice, šola …)

Pri natečajih v nemškem in španskem jeziku, poleg originalov pošljite tudi prevode haikujev v slovenščino.

Imena nagrajenih in datum zaključne prireditve (v kolikor bo) bo do 12. 3. 2012 objavljen na spletni strani: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/        

V kolikor bodo zdravstvene razmere resne in ne bo kulturnih prireditev, bomo priznanja in zbornike pošiljali po pošti.

Udeleženci natečaja se odpovejo materialnim pravicam, kar pomeni, da ne bodo dobili honorarja za objavo pesmi v zborniku. Seveda pa obdržijo vse avtorske in moralne pravice.

Strokovna žirija bo podelila več nagrad. V posebni zbirki bodo poleg nagrajenih objavljeni tudi vsi dobri haikuji vseh udeležencev natečaja.

Za tiste, ki bi radi izvedeli  več o pisanju in zakonitostih haikuja, priporočamo 20.-21. številko revije Apokalipsa, kjer je poleg teoretičnih besedil tudi izbor japonskih, slovenskih in drugih svetovno znanih haiku pesnikov. Predvsem pa priporočamo  številke revije “Slovenščina v šoli” 2/3 in 5/6 iz leta 2003,  kjer sta članka o pisanju haikuja. Nekaj podatkov  o haikuju in dosedanjih nagrajencih je tudi na spletni strani Gimnazije Vič: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/

Nekaj dodatnih navodil:

 • pesmi naj ne bodo daljše od 20 zlogov;
 • zapis naj bo enoten: če se prvi verz začne z malo začetnico, na koncu zadnjega verza praviloma ni ločila; če se prvi verz začne z veliko začetnico, naj bo na koncu pesmi ločilo;
 • popravite, če vam program vsako novo vrstico začne z veliko začetnico;
 • naslovi haikujev so odveč;

Z razpisom natečaja želimo spodbuditi pesniško ustvarjalnost srednješolske mladine in ji dati možnost medsebojnega spoznavanja ter javnega predstavljanja.


PRIMER dveh datotek  OZNAČENIH S ŠIFRO[1]

1. PRVA DATOTEKA (prosim, naj bodo datoteke v wordu). Primer:

LUNA 518 (gre za šifro, ki je hkrati tudi ime wordove datoteke)

 1. Haiku
 2. Haiku
 3. Haiku
 4. Haiku
 5. Haiku

2. DRUGA DATOTEKA  je enaka prvi. Razlikuje se le v tem, da so v 2. datoteki tudi podatki[2] o avtorju/avtorici haikujev: 

LUNA 518-podatki (ime 2. wordove datoteke)
Ime in priimek:
E-pošta avtorja:
Starost:
Šola:
Mentor(ica): ime in priimek
E-pošta mentorice/mentorja:

 1. Haiku
 2. Haiku
 3. Haiku
 4. Haiku
 5. Haiku

[1] Šifra naj bo enostavna (dobro je da je sestavljena iz samostalnika in vsaj treh številk: LUNA 518)

[2] Pomembno je, da so v 2. datoteki tudi vsi haikuji.


(Število obiskov: 52)
Dostopnost