Select Page

Ustni izpiti POKLICNE MATURE in zagovori projektnih nalog (4. predmet PoM) bodo potekali na Gimnaziji Ilirska Bistrica po naslednjem razporedu:

sobota, 13. junij ustni izpiti – zagovori projektnih nalog (4. predmet PoM)

torek, 16. junij

sreda, 17. junij

ustni izpiti – slovenščina (1. predmet PoM)
petek, 19. junij ustni izpiti – angleščina (3. predmet PoM)

petek, 19. junij

sobota, 20. junij

ustni izpiti – računalništvo (2. predmet PoM)
ponedeljek, 22. junij ustni izpiti – matematika (3. predmet PoM)

Poimenski razpored ustnih izpitov POKLICNE MATURE (za 4. R/IB oddelek) je objavljen na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije, Ilirska Bistrica.


Poimenski razpored ustnih izpitov SPLOŠNE MATURE (za 4. A/IB oddelek) je objavljen na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije, Ilirska Bistrica.


Matura

SPOMLADANSKI ROK SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE 2015

 


Spomladanski rok splošne mature 2015 bo potekal po naslednjem razporedu:

torek, 26. maj rok za pisno odjavo od spomladanskega roka PoM
sobota, 30. maj pisni izpit – angleščina
ponedeljek, 1. junij pisni izpit – slovenščina
torek, 2. junij pisni izpit – psihologija
sreda, 3. junij pisni izpit – kemija
petek, 5. junij pisni izpit – biologija
sobota, 6. junij pisni izpit – matematika
torek, 9. junij pisni izpit – geografija
četrtek, 11. junij pisni izpit – zgodovina
ponedeljek, 15. junij pisni izpit – španščina
sobota, 13. junij –
ponedeljek, 22. junij
ustni izpiti SM
ponedeljek, 13. julij seznanitev kandidatov z uspehom na spomladanskem roku SM (podelitev spričeval in obvestil)


Vsi PISNI IZPITI SM bodo potekali na Šolskem centru Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna. Pričetek pisnih izpitov je ob 9.00 uri, kandidati pa se morajo zglasiti na šoli najkasneje 20 minut pred pričetkom izpita. Poimenski razpored kandidatov in učilnica poteka izpita bosta objavljena na dan pisanja izpita na oglasni deski v večnamenskem prostoru Šolskega centra Postojna.

Avtobusni prevoz v Postojno na pisne izpite SM je organiziran. Časovni razpored odhodov avtobusov je objavljen na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica.

Kandidate s statusom dijaka, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti za pristop k spomladanskemu roku splošne mature 2015 (popravni izpiti ipd.), bodo odjavili razredniki.

Kandidati s statusom udeleženca odraslih (občani) se morajo odjaviti osebno pri tajnici šolske maturitetne komisije za PoM. Odjavijo se lahko tudi predhodno po telefonu Gimnazije Ilirska Bistrica (05) 711 11 13, v vsakem primeru pa morajo pozneje še izpolniti obrazec Odjava od poklicne mature.

POMEMBNO: Odrasle kandidate (občane) opozarjamo na pravočasno plačilo mature oz. izpitov v računovodstvu Šolskega centra Postojna do petka, 29. maja. Kandidati, ki svojih obveznosti ne bodo poravnali v omenjenem roku, ne bodo mogli pristopiti k maturi in bodo od spomladanskega roka odjavljeni.

USTNI IZPITI bodo potekali na Gimnaziji Ilirska Bistrica, in sicer v obdobju od sobote, 13. junija, do ponedeljka, 22. junija, po razporedu, ki bo objavljen v začetku junija na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica.

 


Spomladanski rok poklicne mature 2015 bo potekal po naslednjem razporedu:

torek, 26. maj rok za pisno odjavo od spomladanskega roka PoM
sobota, 30. maj pisni izpit – 3. predmet: angleščina
ponedeljek, 1. junij pisni izpit – 1. predmet: slovenščina
sobota, 6. junij pisni izpit – 3. predmet: matematika
sreda, 10. junij pisni izpit – 2. predmet: računalništvo
ponedeljek, 15. junij – ponedeljek, 22. junij ustni izpiti in zagovori projektnih nalog pri 4. predmetu
ponedeljek, 6. julij seznanitev kandidatov z uspehom na spomladanskem roku PoM (podelitev spričeval in obvestil)


PISNI IZPITI PoM
 bodo potekali na Šolskem centru Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna, razen pisnega izpita iz 2. predmeta PoM – računalništvo, ki bo potekal na Gimnaziji Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica. Pričetek pisnih izpitov je ob 9.00 uri, kandidati pa se morajo zglasiti na šoli najkasneje 20 minut pred pričetkom izpita. Poimenski razpored kandidatov in učilnica poteka izpita bosta objavljena na dan pisanja izpita na oglasni deski v večnamenskem prostoru Šolskega centra Postojna oz. za pisni izpit iz 2. predmeta PoM – računalništvo na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica.

Avtobusni prevoz v Postojno na pisne izpite PoM je organiziran. Časovni razpored odhodov avtobusov je objavljen na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica.

Kandidate s statusom dijaka, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti za pristop k spomladanskemu roku poklicne mature 2015 (popravni izpiti ipd.), bodo odjavili razredniki.

Kandidati s statusom udeleženca odraslih (občani) se morajo odjaviti osebno pri tajnici šolske maturitetne komisije za PoM. Odjavijo se lahko tudi predhodno po telefonu Gimnazije Ilirska Bistrica (05) 711 11 13, v vsakem primeru pa morajo pozneje še izpolniti obrazec Odjava od poklicne mature.

POMEMBNO: Odrasle kandidate (občane) opozarjamo na pravočasno plačilo mature oz. izpitov v računovodstvu Šolskega centra Postojna do petka, 29. maja. Kandidati, ki svojih obveznosti ne bodo poravnali v omenjenem roku, ne bodo mogli pristopiti k maturi in bodo od spomladanskega roka odjavljeni.

USTNI IZPITI IN ZAGOVORI PROJEKTNIH NALOG (4. predmet PoM) bodo potekali na Gimnaziji Ilirska Bistrica, in sicer v obdobju od ponedeljka, 15. junija, do ponedeljka, 22. junija, po razporedu, ki bo objavljen v začetku junija na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica.

 


Na spomladanskem roku vam želimo veliko uspehov.

Mojca Ota,
tajnica šolske maturitetne komisije


(Število obiskov: 14)
Dostopnost