Select Page

Spomladanski rok poklicne mature 2014 bo potekal po naslednjem razporedu:

torek, 27. maj  rok za odjavo od spomladanskega roka PoM
sobota, 31. maj   pisni izpit – 3. predmet: angleščina
ponedeljek, 2. junij pisni izpit – 1. predmet: slovenščina
sobota, 7. junij  pisni izpit – 3. predmet: matematika
sreda, 11. junij pisni izpit – 2. predmet: računalništvo
ponedeljek, 16. – ponedeljek, 23. junij  ustni izpiti in zagovori projektnih nalog pri 4. predmetu
ponedeljek, 7. julij seznanitev kandidatov z uspehom na spomladanskem roku PoM (podelitev spričeval in obvestil)


PISNI IZPITI PoM
bodo potekali na Šolskem centru Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna, razen pisnega izpita iz 2. predmeta PoM – računalništov, ki bo potekal na Gimnaziji Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica. Pričetek pisnih izpitov je ob 9.00 uri, kandidati pa se morajo zglasiti na šoli najkasneje 20 minut pred pričetkom izpita. Poimenski razpored kandidatov in učilnica poteka izpita bosta objavljena na dan pisanja izpita na oglasni deski v večnamenskem prostoru Šolskega centra Postojna oz. za pisni izpit iz 2. predmeta PoM – računalništvo na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica.

Avtobusni prevoz v Postojno na pisne izpite PoM je organiziran. Časovni razpored odhodov avtobusov je objavljen na oglasni deski v 1. nadstropju Gimnazije Ilirska Bistrica.

Kandidate s statusom dijaka, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti za pristop k spomladanskemu roku poklicne mature 2014 (popravni izpiti ipd.), bodo odjavili razredniki.

Kandidati s statusom udeleženca odraslih (občani) se morajo odjaviti osebno pri tajnici šolske maturitetne komisije za PoM. Odjavijo se lahko tudi predhodno po telefonu Gimnazije Ilirska Bistrica (05) 711 11 13, v vsakem primeru pa morajo pozneje še izpolniti obrazec Odjava od poklicne mature.

POMEMBNO: Odrasle kandidate (občane) opozarjamo na pravočasno plačilo mature oz. izpitov v računovodstvu Šolskega centra Postojna do petka, 30. maja. Kandidati, ki svojih obveznosti ne bodo poravnali v omenjenem roku, ne bodo mogli pristopiti k maturi in bodo od spomladanskega roka odjavljeni.

USTNI IZPITI IN ZAGOVORI PROJEKTNIH NALOG (4. predmet PoM) bodo potekali na Gimnaziji Ilirska Bistrica, in sicer v obdobju od ponedeljka, 16. junija, do ponedeljka, 23. junija, po razporedu, ki bo objavljen 9. junija na oglasni deski v 1. nadsropju Gimnazije Ilirska Bistrica.

Na spomladanskem roku vam želimo veliko uspehov.

Mojca Ota
tajnica šolske maturitetne komisije za PoM

 


(Število obiskov: 20)
Dostopnost