Select Page

V sredo, 13. 10. 2021, bo od 13.20 do 14.20 v učilnici št. 12 potekalo šolsko tekmovanje v znanju fizike Čmrlj za dijake 1. letnika gimnazije.

Zainteresirani dijaki se prijavite profesorju fizike Jadranu Aleksiću Tscherkasskemu. Rok za prijavo je 12. oktober do 12.00.

Nekaj splošnih pravil:

  • Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki 1. letnika srednje šole oziroma dijaki, ki se prvo leto učijo fiziko na srednješolski stopnji.
  • Vsebina tekmovalnih nalog sloni na osnovnošolski fiziki. V poštev pridejo vse fizikalne vsebine iz naravoslovja ter vsebine fizike iz 8. in 9. razreda, vključno z izbirnimi vsebinami.
  • Naloge so izbirnega tipa in jih je praviloma 20. Pri vsaki je praviloma pet možnih odgovorov (A, B, C, D, E).
  • Pravilen odgovor se točkuje s 4 točkami, nepravilen z −1 točko (negativne točke), vprašanje brez odgovora pa se točkuje z 0 točkami. Izhodiščno število točk vsakega tekmovalca je 20, končno pa najmanj 0 točk oziroma največ 100 točk.
  • Pri reševanju nalog lahko dijaki uporabljajo pisalo, neprogramabilno žepno računalo in geometrijsko orodje. Dijaki vpisujejo svoje odgovore neposredno v tekmovalno polo.
  • V nalogah lahko nastopajo novi fizikalni pojmi, pojavi in naprave, če so v nalogi posebej opisani in razloženi.
  • Na tekmovanju ni dovoljena uporaba literature ali zapiskov.

Potek tekmovanja bo nadzorovala profesorica Tjaša Ažnik.

Udeleženci tekmovanja ste lahko šolsko uro pred tekmovanjem pouka prosti (priprava na tekmovanje).

Aktiv profesorjev fizike