Select Page

V sredo, 13. 10. 2021, bo od 13.20 do 14.20 v učilnici št. 12 potekalo šolsko tekmovanje v znanju fizike Čmrlj za dijake 1. letnika gimnazije.

Zainteresirani dijaki se prijavite profesorju fizike Jadranu Aleksiću Tscherkasskemu. Rok za prijavo je 12. oktober do 12.00.

Nekaj splošnih pravil:

  • Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki 1. letnika srednje šole oziroma dijaki, ki se prvo leto učijo fiziko na srednješolski stopnji.
  • Vsebina tekmovalnih nalog sloni na osnovnošolski fiziki. V poštev pridejo vse fizikalne vsebine iz naravoslovja ter vsebine fizike iz 8. in 9. razreda, vključno z izbirnimi vsebinami.
  • Naloge so izbirnega tipa in jih je praviloma 20. Pri vsaki je praviloma pet možnih odgovorov (A, B, C, D, E).
  • Pravilen odgovor se točkuje s 4 točkami, nepravilen z −1 točko (negativne točke), vprašanje brez odgovora pa se točkuje z 0 točkami. Izhodiščno število točk vsakega tekmovalca je 20, končno pa najmanj 0 točk oziroma največ 100 točk.
  • Pri reševanju nalog lahko dijaki uporabljajo pisalo, neprogramabilno žepno računalo in geometrijsko orodje. Dijaki vpisujejo svoje odgovore neposredno v tekmovalno polo.
  • V nalogah lahko nastopajo novi fizikalni pojmi, pojavi in naprave, če so v nalogi posebej opisani in razloženi.
  • Na tekmovanju ni dovoljena uporaba literature ali zapiskov.

Potek tekmovanja bo nadzorovala profesorica Tjaša Ažnik.

Udeleženci tekmovanja ste lahko šolsko uro pred tekmovanjem pouka prosti (priprava na tekmovanje).

Aktiv profesorjev fizike


(Število obiskov: 61)
Dostopnost