Select Page

Občina Ilirska Bistrica organizira brezplačne avtobusne prevoze (prevoznik Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p., Goropeke 11, Žiri) dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica s prebivališčem na območju občine Ilirska Bistrica. Upravičenci do koriščenja brezplačnih avtobusnih prevozov so dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica, katerih prebivališče je na območju občine Ilirska Bistrica in najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja.

Šolski vozni redi prevoznika Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p.

Z Občine Ilirska Bistrica prosijo, da za pridobitev vozovnice za brezplačne avtobusne prevoze dijakov s prebivališčem na območju občine Ilirska Bistrica čim prej na elektronski naslov izbranega prevoznika Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p. info@frelih.com pošljete sledeče podatke:

  • ime in priimek dijaka ter naslov prebivališča,
  • letnik šolanja ter
  • vstopno in izstopno postajališče.

S strani prevoznika bodo dijaki prejeli odgovor oziroma vozovnico.


Za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica s prebivališčem izven občine Ilirska Bistrica velja splošna subvencija prevoza (upravičenci do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu so dijaki, katerih prebivališče je najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja).

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča dijake, da za nakup subvencioniranih vozovnic ne potrebujejo obrazca »Vloga za nakup subvencioniranih vozovnic«, ki smo ga na šoli dijakom potrjevali ob vpisu v višji letnik. Obrazec namreč ne velja več. Na portalu subvencij potniškega prometa (https://subvencije.ijpp.si/) je objavljen nov obrazec, na katerem ni potreben žig šole, niti dijaku ni treba prilagati potrdila o vpisu, saj na prodajnem mestu ob predložitvi obrazca potrebne podatke pridobijo iz CEUVIZ (Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja).

Dijaki, ki si bodo urejali nakup subvencionirane vozovnice, lahko to naredijo tudi preko spleta. Možna je elektronska oddaja vloge (z digitalnim certifikatom) preko portala eUprava in nakup subvencionirane vozovnice preko spleta.


Več o voznih redih prevozov 2020/21 in subvenciji prevoza za dijake

Tajništvo šole